Teabehaldaja

Teabehaldajad on teabevaldajad avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, ja kolmandad isikud, kes pakuvad ruumiandmete seaduses §-s 12 lõige 1 nimetatud teenuseid.

Teabehaldajad koostavad oma hallatavate ruumiandmete ja osutatavate teenuste kirjeldamiseks metaandmed Eesti geoportaali ruumiandmete kataloogi metaandmete haldamise keskkonnas.

Abiks andmehaldurile

INSPIRE tehniliste juhenditega tutvumine ( 110.9 KB, 21.01.2021 )

Näidistabel andmemudelite seostamiseks ( 262.2 KB, 18.09.2019 )


Viimati muudetud: 26.01.2021 13:17
Tagasi algusesse