US. Kommunaal- ja riiklikud teenused

Andmekogu

Metaandmed: Eesti maaregistri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi tehnovõrgud
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri jäätmekäitluskohtade nimistu
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti kommunaal- ja riiklikud teenused (WMS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti keskkonnaregistri jäätmekäitluskohad (WMS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri jäätmekäitluskohad

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti keskkonnaregistri jäätmekäitluskohad (WFS)
Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmed (WFS)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (US) - Eesti kommunaal- ja riiklikud teenused (Atom)


Viimati muudetud: 29.11.2021 15:38
Tagasi algusesse