HB. Elupaigad ja biotoobid

Andmekogu

Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestik

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri vääriselupaigad (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri vääriselupaikade andmestik

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri vääriselupaigad (WFS)


Andmekogu

Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad - poollooduslikud kooslused (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Eesti keskkonnaregistri inventeeritud elupaigad - poollooduslikud kooslused (WFS)


Andmekogu

Metaandmed: Eesti loodusdirektiivi elupaikade modelleeritud levik

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Loodusdirektiivi (LD) elupaikade modelleeritud levik (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti loodusdirektiivi elupaikade modelleeritud levik

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Loodusdirektiivi (LD) elupaikade modelleeritud levik (WFS)


Andmekogu

Metaandmed: Eesti merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid

Vaatamisteenus (WMS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid

Allalaadimisteenus (WFS)

Teenuse metaandmed: INSPIRE (HB) - Merestrateegia raamdirektiivi modelleeritud elupaigatüübid (WFS)


Viimati muudetud: 30.11.2021 10:21
Tagasi algusesse