Liigu edasi põhisisu juurde

GE. Geoloogia

Andmekogu

Geoloogiline baaskaart 1:50 000, Geoloogilised kaardid 1:400 000
Metaandmed: Eesti geoloogiline baaskaart, Eesti geoloogilised kaardid 1:400 000

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti geoloogia andmed (WMS)

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti geoloogia andmed (WFS)

Allalaadimisteenus (AtomFeed)

https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/serviceatoma1.xml
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti geoloogia andmed (Atom)

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_puurauk/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti geoloogilise baaskaardi puuraugud (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti geoloogilise baaskaardi puuraugud

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_puurauk/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti geoloogilise baaskaardi puuraugud (WFS)


Andmekogu

Keskkonnaregistri puurkaevud
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri puurkaevude nimistu

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_puurkaev/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri puurkaevud (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri puurkaevude nimistu

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_puurkaev/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri puurkaevud (WFS)


Andmekogu

Keskkonnaregistri põhjaveekogumid (EELIS)
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri põhjaveekogumite andmestik

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_pohjaveekogum/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri põhjaveekogumid (WMS)

Ülevaatepilt: Eesti keskkonnaregistri põhjaveekogumite andmestik

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_pohjaveekogum/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri põhjaveekogumid (WFS)


Andmekogu

Keskkonnaregister
Metaandmed: Eesti keskkonnaregistri looduslikult tundlike alade nimistu

Vaatamisteenus (WMS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_tundlikala/wms?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri looduslikult tundlikud alad (WMS)

Ülevaatepilt: Looduslikult tundlikud alad

Allalaadimisteenus (WFS)

https://inspire.geoportaal.ee/geoserver/GE_tundlikala/wfs?
GetCapabilities
Teenuse metaandmed: INSPIRE (GE) - Eesti keskkonnaregistri looduslikult tundlikud alad (WFS)


Viimati muudetud: 25.05.2021 12:13
Tagasi algusesse