[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

 

Katastriarhiiv

Katastriarhiivi peab Maa-ameti Katastri registriosakonna Katastriarhiivi büroo asukohaga Mustamäe tee 51, Tallinn.

Katastriarhiivi büroo ülesandeks on tagada katastrikande aluseks olevate dokumentide arhiveerimine ja neile juurdepääsu korraldamine.

Katastriarhiivis säilitatakse paberkandjal või digitaalselt:

 • katastrisse kandmise aluseks olevad tehnilised katastriüksuse moodustamise ja muutmise  dokumendid
 • Maa-ametile üle antud maareformi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud menetluste kohta koostatud toimikud (katastriüksuse moodustamise juriidiline dokumentatsioon)
 • Maa-ametile esitatud kehtestatud planeeringute dokumendid
 • kitsenduse andmete katastrisse kandmise aluseks olevad  dokumendid
 • halduspiiri andmete katastrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
 • maa kvaliteedi ning hindamisega seotud uuringumaterjalid
 • mullastikukaardi värviline väljatrükk kilele mõõtkavas 1:10 000

Juurdepääs katastriarhiivis säilitatavatele dokumentidele:

 • Katastriarhiivi dokumentidega saab tutvuda kohapeal või väljastatakse teave elektrooniliselt vastavalt taotleja soovile
 • Originaaltoimikuid ja -dokumente üldjuhul katastriarhiivist ei väljastata
 • Juurdepääs arhiivitoimikutele on vaba, v.a dokumendid, millele on õigusaktidega kehtestatud juurdepääsupiirangud
 • Katastriarhiivis säilitatavatest dokumentidest väljastatakse kinnitatud ning kinnitamata koopiaid ja väljavõtteid

Taotlusi katastriarhiivis säilitatavate dokumentidega tutvumiseks või väljavõtete saamiseks võib esitada kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või e-posti (aadress: maaamet@maaamet.ee) või telefoni teel (665 0667) või esitades taotluse kohapeal (esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.00, reedel 9.00-15.00).


Tasu väljavõtete eest

Väljavõtete eest tasu võtmisel lähtutakse avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2, paberkandjal koopiate valmistamise eest tasutakse kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.

 

 
 
 
 
_