Puursüdamike andmebaas

Maapõue kohta annavad olulist teavet puuraugud jt andmepunktid. Puursüdamike andmebaas sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi andmepunktide infot, sh riigi omandis olevate puursüdamike (~25000 kasti) ja neist võetud proovide kirjeldusi ning fotosid.

Kõige uuemad andmed on leitavad puursüdamike andmebaasi otsingu kaudu. Allalaetavat csv väljavõtet uuendatakse 1 kord kuus.

Puursüdamike andmebaasi kasutusjuhend ( 410.3 KB, 21.11.2019 ) annab ülevaate andmebaasist ja veebiotsingu tegemise võimalustest.

Andmete allalaadimine

Puursüdamike andmebaasi andmed (csv).zip ( 762 B, 1.07.2024 )

Vaata lisaks

Kontakt

Ivo Sibul

Otsinguvorm:

Otsitav
Uuringu ajal antud nimetus
Puuraugu nr andmebaasis peale korrastamist
Fond/uuring
Koordinaadid L-Est süsteemis
x:
y:
m
(4 või 5 algav viiekohaline arv)
(6 algav kuuekohaline arv)

Pulkovo koordinaadid on 7-kohalised!
Suudme absoluutkõrgus
m
Sügavus
m
Koordinaatide päritolu ja asukohatäpsuse hinnang
Pinnakatte paksus (m)
Settelise aluspõhja paksus (m)
Kõige ülemise aluspõhjalise kivimkeha strat. indeks
Kõige ülemise pinnakattelise settekeha stratigraafilis-geneetiline indeks
Kõige ülemise pinnakattelise settekeha litoloogiline tüüp
Andmepunkti tüüp (puurauk, paljand jne)
Muud ülestähendused
Andmepunkti rajamise eesmärk (geoloogiline uuring, kaardistamine jne)
Ülemise kirjeldatud strat. üksuse indeks
Alumise kirjeldatud strat. üksuse indeks
Andmepunkti nimi geoloogilise baaskaardi andmebaasis (nt 5421_AP0023)
Kasti number
Kasti alguse sügavus
m
Pildistaja
Pildistamise aeg
Hoidla, kus kasti säilitatakse
Viit kasti täpsemale asukohale hoidlas
Kastis identifitseeritud strat. piirid. Nt 94.2 Aseri/Kunda
Kihi indeks
Kihi kirjeldus
Kihi sügavus
m
Kihi paksus
m
Kihi kirjeldaja ees- ja perekonnanimi
Kirjeldamise aeg kuupäeva või aasta täpsusega
Kivimi tüüp
Strat. indeks
Õhik
Keemiline analüüs
Pildistatud

  Määra otsingu kriteeriumid


Viimati muudetud: 27.11.2019 10:17
Tagasi algusesse