Maavarade register

Maavarade register on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille eesmärk on geoloogilise uuringuga, maavara kaevandamise mahu aruannetega ning Keskkonnaameti nõusolekul markšeiderimõõdistusega saadud geoloogilise teabe kogumine ja kättesaadavuse tagamine. Andmekogu sisaldab Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maardlate, mäeeraldiste ja uuringualade infot.

Seisuga 2. jaanuar 2024 oli maavarade registrisse kantud 978 maardlat.

Maavarade registri andmed on on avalikustatud Maardlate kaardirakenduse kaudu ning allalaaditavad avaandmetena.

Alates 2010. aastast on keskkonnaminister andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või detailplaneeringuid, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal. Maa-amet aktsepteerib planeeringutoimikute ja juurde kuuluvate menetlusdokumentide edastamist ka digitaalselt aadressile maaamet@maaamet.ee. Kui planeeringumaterjalid on saadaval interneti kaudu, siis ei pea dokumentide faile esitama ja piisab kaaskirjas märgitud dokumentide veebi- või serveriaadressist.

Andmete põhiomadused
Vorming Esri GDB, SHP, MapInfo TAB, MicroStation DGN
Andmestruktuur vektor pinnad
Uuendamise sagedus allalaaditavad failid uuenevad igapäevaselt
Litsents Maa-ameti avaandmete litsents
Maavarade registri andmed on avaandmed. Andmete kasutamisel palume kasutada viidet: "Maavarade register, Maa-amet 13.07.2024"
Infosüsteemi üldkirjeldus RIHAs

Andmete kasutamine

Video Maardlate kaardirakenduse kasutamisest

Video täiendavatest X-GISi ja QGISi võimalustest

Videos (al. 45 min) näidatud QGISi fail ja teenused ( 99.1 KB, 14.12.2023 )

Video WMS, WFS teenuste kasutamisest

Video WFS kihtide ja alade käänupunktide eksportimisest, teenuste kasutamisest QGISis

Maardlate kaardirakendus

Alateemad

Õigusakt

Maapõueseadus

Kontakt

Reet Roosalu


Viimati muudetud: 18.03.2024 08:49
Tagasi algusesse