Haldus- ja asustusjaotus


Haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad Maakatastri katastrikaardilt ning on seotud Statistikaameti poolt kehtestatud Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoriga (EHAK) (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori muudatused alates 01.10.2014). Andmete seis fikseeritakse vaikimisi iga uue kuu alguse seisuga.
Ruumiandmeteks on maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed on allalaadimiseks ette valmistatud MapInfo (map), AutoCAD (dxf) ja ESRI Shape (shp) formaadis failidena. Omavalitsuste poolt korrigeeritud asustusüksuste kaardid rasterkujul on kättesaadavad Maa-ameti ftp-lt.
Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.

Maakonna ja omavalitsuse piiride ülevaatekaardid PNG formaadis:

Tabelite struktuur:

Tabel: maakond
Veerg Kirjeldus
MNIMI maakonna nimi
MKOOD maakonna kood (EHAK)
Tabel: omavalitsus
Veerg Kirjeldus
ONIMI omavalitsuse nimi
OKOOD omavalitsuse kood (EHAK)
MNIMI maakonna nimi
MKOOD maakonna kood (EHAK)
Tabel: asustusüksus
Veerg Kirjeldus
ANIMI asustusüksuse nimi
AKOOD asustusüksuse kood (EHAK)
TYYP asustusüksuse tüüp
ONIMI omavalitsuse nimi
OKOOD omavalitsuse kood (EHAK)
MNIMI maakonna nimi
MKOOD maakonna kood (EHAK)
* Veerus TYYP on kasutatud EHAK asula tüüpide tunnuseid, numbrite tähendus on järgmine:
0 - maakond 5 - vallasisene linn
1 - vald 6 - linnaosa
2 - osavald 7 - alevik
3 - alev 8 - küla
4 - linn 9 - asum või muu omavalitsuseta asustusüksus

Kontakt: Viive Paklar