Haldus- ja asustusjaotus


Haldus- ja asustusüksuste andmed pärinevad Maakatastri katastrikaardilt ning on seotud Statistikaameti poolt kehtestatud Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoriga (EHAK) (Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori muudatused alates 01.10.2014). Andmete seis fikseeritakse vaikimisi iga uue kuu alguse seisuga.
Ruumiandmeteks on maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed on allalaadimiseks ette valmistatud MapInfo (map), AutoCAD (dxf) ja ESRI Shape (shp) formaadis failidena. 
Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa-amet ja andmete seisu kuupäev.

Maakonna ja omavalitsuse piiride ülevaatekaardid PNG formaadis:

Eesti territooriumi jaotus valdadeks ja linnadeks välispiirini:

  Tabelite struktuur:

  Tabel: maakond
  Veerg Kirjeldus
  MNIMI maakonna nimi
  MKOOD maakonna kood (EHAK)
  Tabel: omavalitsus
  Veerg Kirjeldus
  ONIMI omavalitsuse nimi
  OKOOD omavalitsuse kood (EHAK)
  MNIMI maakonna nimi
  MKOOD maakonna kood (EHAK)
  Tabel: asustusüksus
  Veerg Kirjeldus
  ANIMI asustusüksuse nimi
  AKOOD asustusüksuse kood (EHAK)
  TYYP asustusüksuse tüüp
  ONIMI omavalitsuse nimi
  OKOOD omavalitsuse kood (EHAK)
  MNIMI maakonna nimi
  MKOOD maakonna kood (EHAK)
  * Veerus TYYP on kasutatud EHAK asula tüüpide tunnuseid, numbrite tähendus on järgmine:
  0 - maakond 5 - omavalitsuse sisene linn
  1 - vald 6 - linnaosa
  2 - osavald 7 - alevik
  3 - alev 8 - küla
  4 - linn 9 - asum või muu omavalitsuseta asustusüksus

  Kontakt: Viive Paklar