[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti põhikaart 1:10 000


Eesti põhikaart on suuremõõtkavaline topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, reljeefi, toponüümide ja maakasutuse kohta. Kihtide ja nähtuste täpsema loetelu ning ruumiobjektide arvud iga kihi lõikes leiab tabelist.

Eesti põhikaardi digitaalversioon luuakse igal aastal terve Eestimaa ulatuses uuesti, võttes aluseks jaanuarikuus tehtava väljavõtte Eesti topograafia andmekogust. Nõnda kajastuvad kaardil aasta jooksul andmekogus toimunud muudatused.

Kaardil on mitu väljundit: vektorkaart, värviline rasterkaart (reljeefvarjutusega või ilma) ja mustvalge rasterkaart. Vektorkaart on levituses ESRI geoandmebaasi-, ESRI Shape-, Mapinfo TAB- ning Bentley DGN v8 formaadis.  Rasterkaardid on GeoTIFF formaadis.

Kaardi koostamist reguleerib määrus Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus.


 
 
 
 
_