[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Haldusreformijärgsed haldus- ja asustusjaotuse piirid


NB! Ruumiandmed (seisuga 22.09.2017) ei sisalda veel asustusüksuse piiride korrigeerimisi (seoses katastriüksuste piiridega) kohtades, kus asustusüksuse piir on ka ühtlasi uue omavalitsuse piir. Muutusi on oodata ka osade külade nimedes ja koodides. Samad andmed Excel tabelina:


Kontakt: Viive Paklar
 
 
 
 
_