[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Geodeetiliste punktide andmekogu


Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määrusega nr 164 "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus". Määrus on kehtestatud "Ruumiandmete seaduse" § 36 lõike 2 alusel.

Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1. infotehnoloogiline andmekogu - geodeetiliste punktide andmebaas, sealhulgas digitaalne kanderaamat
  2. paberkandjal registreerimistoimikud
  3. arhiveeritud andmekoguandmed - maaameti arhiivis säilitatavad geodeetiliste tööde toimikud

Geodeetiliste punktide andmebaas sai alguse Maa-ameti ja Taani Maamõõduvalitsuse koostööprojektina 1998. aastal, kui toimusid esimesed koolitused eesti spetsialistidele Taanis. Selle koostöö raames hakati kasutama UNIX platvormil põhinevat INFORMIX andmebaasi. Vahepealsel ajal toimus geodeetiliste andmete sisestamine, redigeerimine ja kontroll Fox Pro andmebaasi tabelites. Praegusel hetkel peetakse geodeetiliste punktide andmebaasi Oracle keskkonnas.

Geodeetiliste punktide koordinaatide abil saab looduses täpselt määrata mistahes objekti asukohta. Punktid on abiks topograafiliste kaartide koostamisel ja uuendamisel; ehituseelsete tööde tegemisel alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses; kinnistu piiride täpsustamisel; kaevandusalade kaardistamisel jne.

Geodeetilisi punkte hakati Eestis looduses märgistatama juba enam kui sajand tagasi. Vanim kasutuses olev punkt on paigaldatud 1891. aastal ja asub Kuremäe kloostri juures.

Geodeetilised punktid on riikliku kaitse all, nende ümber paiknevas 3-5-meetrise raadiusega kaitsevööndis on keelatud tegevused, mis võivad märki kahjustada, takistada sellele ligipääsu või sellega seotud mõõtmisi. Rikutud märkidest tuleks teada anda Maa-ametile või kohalikule omavalitsusele.

 
 
 
 
_