[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti geodeetiline süsteem


Geodeetiline süsteem ja selle koosseis on kehtestatud Keskkonnaministri 26.10.2011 määrusega nr 64 "Geodeetiline süsteem". Määrus on kehtestatud "Avaliku teabe seaduse" § 439 lõike 1 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 17 "Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks" ning "Ruumiandmete seaduse" § 32 ja Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2011. a määruse nr 101 "Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks" alusel.

Geodeetiline süsteem koosneb:
  1. geodeetilisest referentssüsteemist - ETRS89
  2. tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemist - L-EST97
  3. kõrgussüsteemist - BK77
  4. gravimeetrilisest süsteemist
 
 
 
 
_