[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressid ja posti sihtnumbrid (e. indeksid)

 

Valitsus kinnitas 28.09.2017 aadressiandmete süsteemi määruse muudatused, mis võimaldavad tõsta aadressiandmete kvaliteeti ja koguda täiendavaid aadressiandmeid, sealhulgas posti sihtnumbreid. Uus määrus jõustus 06.10.2017: https://www.riigiteataja.ee/akt/103102017005.

 

Posti sihtnumbrid lisatakse aadressiandmete süsteemi arendustöödega 2019. aasta esimeses pooles. Praegu on sihtnumbrid lisatud aadressidele süsteemiväliselt. CSV-formaadis väljavõte aadressidest koos posti sihtnumbritega on kättesaadav siit (faili järel sulgudes on näha faili koostamise kuupäev):

Sihtnumbrid (  16.27 MB, 5.09.2019 )

 

Posti sihtnumbrit on võimalik ADR_ID alusel pärida ka läbi URL-i.

Sisendiks on ADR_ID ehk aadressi identifikaator (versioonitunnus) ADS-is ja väljundiks posti sihtnumber. 


Näidispäring, väljund json stuktuuris: http://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295&out=json

Näidispäring, väljund lihttekstina: http://geoportaal.maaamet.ee/url/pi.php?adr_id=100295

 

 

 
 
 
 
_