[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maainfo kaardirakendusMaainfo kaardirakendus on kaardirakendus, mis sisaldab tavakasutaja jaoks kõige vajalikumaid kaardikihte. Kaardirakenduse koosseisu kuuluvad registreeritud katastriüksed, maa hinna- ja viljakustsoonid, lähteülesanded, kõrgusandmed (2,5 m vahega samakõrgusjooned ja kõrguspunktid, samasügavusjooned ja sügavuspunktid), kaardilehtede jaotus (1:2000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, UTM5km), haldus-ja asustuspiirid.


Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)

Katastri teabe-ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
 
lähteülesanne
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu piiriettepanekute kohta)
Katastri teabe-ja arendusosakond
6650782, 6750126
Ei ole saadaval
 
hinna-ja viljakustsoonid

Kinnisvara hindamise osakond
 
6650623, 6650622

Allalaetav: HV tsoonid
kaardilehtede jaotused
 (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000)
Geoinformaatika osakond
 
6750866
WMS: alusfotokaart
ajaloolinealus-geo
Allalaetav:
 
Kaardiruudustikud
Üleujutusalad
(Üleujutusalad alates 0,5m kuni
4m tõusuga keskmisest)
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
riskipiirkonnad(PSFRA)
 (kaardikiht on nüüdsest saadaval Üleujutusalade kaardirakenduses)
Keskkonnaministeerium Veeosakond
6262809
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • Kaardilehed 1:10000 - otsing 1:10000 kaardilehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • Kaardilehed 1: 2000 - otisng 1:2000 kaardlehe nomenklatuuri alusel. Tagastatakse kaardilehe ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Maainfo kaardirakenduse HTML5 versiooni funktsionaalust selgitab lähemalt kasutusjuhend.

Maainfo kaardirakenduse flash versiooni funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_