Maakatastri statistika

Statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta.

Andmed seisuga
ja

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)

Andmed seisuga 31.01.2018
Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Maakond Maakonna pindala ha Katastriüksuste arv Katastriüksuste pindala ha Katastrisse kantud maa %
Harju maakond 432 670 153 806 423 286,3 97,8
Hiiu maakond 103 244 15 946 101 828,9 98,6
Ida-Viru maakond 297 155 48 159 290 471,8 97,8
Jõgeva maakond 254 486 30 842 252 646,6 99,3
Järva maakond 267 414 29 693 265 296,7 99,2
Lääne maakond 181 557 24 806 179 210,2 98,7
Lääne-Viru maakond 369 572 49 852 366 735,9 99,2
Põlva maakond 182 334 25 223 180 411,6 99,0
Pärnu maakond 541 873 63 200 536 793,0 99,1
Rapla maakond 276 506 37 258 274 632,0 99,3
Saare maakond 293 764 52 976 290 982,3 99,1
Tartu maakond 334 930 67 263 325 874,7 97,3
Valga maakond 191 709 22 484 189 993,1 99,1
Viljandi maakond 342 004 37 786 339 299,6 99,2
Võru maakond 277 314 38 568 273 593,8 98,7
KOKKU 4 346 532 697 862 4 291 056,5 98,7

Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31.12 seisuga katastrisse kantud halduspiiride järgi. Halduspiirid seisuga 31.12.2017 (laadi siit ( 8,6 MB, 1.01.2018 ) ).
Täpsem info haldus- ja asustusjaotuse andmetest


Viimati muudetud: 23.01.2022 13:18
Tagasi algusesse