Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

01 - Pinnamood Nähtused, mis kirjeldavad reljeefi (kivid, nõlvad).
101 Kivi Vaata
Üksikud kivid, kivihunnikud või kivised alad.
Tunnetuskriteeriumid 1. Kivi kõrgus määratakse maapinnast, vees oleva kivi kõrgus veepinnast.
2. Kaardistatakse kaitsealune kivihunnik või avatud maastikul asuv kivihunnik. Metsastunud alal säilitatakse
varasemalt kaardistatud kivihunnik.

Piiritluskriteeriumid 1. Kaardistatakse üksik kivi, mis on vähemalt 2 m kõrge. Kaitsealune üksik kivi kaardistatakse sõltumata
kõrgusest.
2. Kivise alana kaardistatakse üle 500 m2 suurune ala, kus kivide kõrgus on vähemalt 0,5 m ja nendevaheline
kaugus alla 5 m;
Kivide tüüp - Näitab kivide paiknemist.
Väärtuse tüüp: loend
kivi - Üksik rändrahn.
kivihunnik - Kivide kuhi, eristub reljeefselt muust ümbritsevast alast.
kivine ala - Kividega ala, kus kivid ei kata maapinda täielikult.
Kivi kõrgus - Kaitsealuste rändrahnude kõrgus mõõdetuna maa või veepinnast täismeetrites.
Väärtuse tüüp: piiramata
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse