Liigu edasi põhisisu juurde

Reaalsusmudel

ETAK reaalsusmudelis on  kirjeldatud ja süstematiseeritud need reaalse maailma nähtused ja nende omadused, mida andmekogus talletatakse.

ETAK reaalsusmudelis on definitsioonid nii nähtusklassil kui nähtuse tüübil.
Definitsioonid koos tunnetuskriteeriumitega moodustavad äratundmisjuhise.
Piiritluskriteeriumites sätestatakse piirid mõõdetavate omaduste alusel. Piiritluskriteeriumid on mõõtkavaspetsiifilised. Hetkel on toodud väärtused, mis kehtivad mõõtkavas 1:10 000.

ETAK kataloog

02 - Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
203 Vooluveekogu Vaata
Looduslik või inimtekkeline vee vool.
Tunnetuskriteeriumid 1. Turbaväljadel kaardistatakse vaid piirde- ja kogujakraavid, settetiigid kaardistatakse vooluveekoguna.
2. Laiust mõõdetakse vooluveekogul veeseisu järgi, kaeve servaga veekogul ümbritseva maapinna tasandil.
3. Kui looduses on tunnetatav maa-aluse voolveekogu ajutiselt veega täituv säng, kaardistatakse vooluveekogu ajutise sängi asukohta.
4. Kaardistatakse vetevõrgu osaks olevad küvetid.
5. Vooluveekogu mõtteline telg kaardsitatakse võimalikult sirgjoonelisena.
Piiritluskriteeriumid 1. kaardistatakse vooluveekogu, mille pikkus on vähemalt 20 m ja laius vähemalt 1 m.
2. Vooluveekogu, mis on vähemalt 8 m lai, kaardistatakse mõõtkavalisena.
3. Vooluveekogu laiuse muutumisel eristatakse erineva laiusega vooluveekogu lõigud, kui tekkivate lõikude
pikkused on vähemalt 200 m.
5. Lühim lubatud vooluveekogu lõik on pikkusega 1 m.
Vooluveekogu nimetus - Vooluveekogu nimi koos liiginimega Keskkonnaregistris.
Väärtuse tüüp: piiramata
Vooluveekogu tüüp - Vooluveekogu tüüp Keskkonnaregistri alusel.
Väärtuse tüüp: loend
jõgi - Keskkonnaregistris tüüp jõgi.
kanal - Keskkonnaregistris tüüp kanal.
oja - Keskkonnaregistris tüüp oja või loodusilmelise lookleva voolusängiga vooluveekogu, mis pole kantud Keskkonnaregistrisse.
peakraav - Keskkonnaregistris tüüp peakraav.
kraav - Keskkonnaregistris tüüp kraav või inimtekkeline, sirge voolusängiga vooluveekogu, mis pole kantud Keskkonnaregistrisse.
Vooluveekogu mitteametlik nimi - Vooluveekogu mitteametlik nimi koos liiginimega.
Väärtuse tüüp: piiramata
Vooluveekogu laius - Vooluveekogu laiusklass.
Väärtuse tüüp: loend
1-2 - Laius 1-2 m.
2-4 - Laius >2-4 m.
4-6 - Laius >4-6 m.
6-8 - Laius >6-8 m.
telg - Mõõtkavaline vooluveekogu,mõtteline või maa-alune telg.
torus - Kahe mõõtkavalise veekogu vaheline ühendus truubis või mõõtkavalise veekogu truubiga algav või lõppev lõik.
Vooluveekogu telje tüüp - Vooluveekogu telje alaliik.
Väärtuse tüüp: loend
maa-pealne telg - Maapinnal kulgev vooluveekogu.
maa-alune telg - Looduslikult maa all kulgev või maa-alusesse sängi suunatud vooluveekogu.
mõtteline telg - Vooluveekogu terviklikkust tagav vooluveekogu lõik seisuveekogus, märgalal või rannaalal.
Vooluveekogu telje staatus - Kas tegu on Keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogu põhiteljega või sekundaarse teljega.
Väärtuse tüüp: loend
põhitelg - Vooluveekogu peamise voolusängi keskjoon, mis moodustab katkematu terviku.
sekundaarne telg - Põhiteljele lisanduv telg (näiteks saare esinemisel pikem telg).
Voolusuund - Näitab vooluveekogu joone suuna vastavust vee voolamise suunale.
Väärtuse tüüp: loend
arvatav - Kõrgusmudeli alusel leitud voolusuund on ebaselge.
tõenäoline - Kõrgusmudeli alusel leitud voolusuund.
kontrollitud - Ruumikuju digimise suund vastab vee voolamise suunale.
ebaselge - Põhjalikul kontrollil pole suudetud voolusuunda tuvastada, joone suund ei pruugi vastata vee voolusuunale.
Samm tagasi etakETAK'i avalehele
 

Viimati muudetud: 12.02.2019 13:01
Tagasi algusesse