X-tee teenusedRiigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHA) registreeritud ning X-teega liidestatud/liidestatamisel olevad Maa-ametiga seotud infosüsteemid on: Aadressiandmete süsteem, Riigi kohanimeregister, Maakataster, Keskkonnaregistri maavarade nimistu (endine Riiklik maavarade register) ja Eesti Topograafia Andmekogu.