Katastriüksuse kõlvikute päring

Kõlvikute päringu abil saab vaadata katastriüksuse pindala, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu (õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa, muu maa) ning maa maksustamishinda enne ja pärast 1. jaanuarit 2019.

Muudatused on seotud 1. jaanuarist 2019 kasutusele võetud kõlvikukaardiga, mille alusel Maa-amet arvutab edaspidi katastriüksuse kõlvikud. Katastriüksuse pindala määratakse katastriüksuse ruumiandmete alusel.

 

Sisesta otsingusse aadress või katastriüksuse tunnus.

  Palume küsimustega pöörduda aadressil kataster@maaamet.ee või
infotelefonil 6750 810 (E-N 9.00-16.00, R 9.00-15.00).