Avaandmed

Allolevad ruumiandmekogud on tervikuna allalaaditavad ning mõeldud ilma piiranguteta vabaks kasutamiseks. Juhul, kui konkreetse andmestiku juurest leiab viite litsentsilepingule, tuleb andmete kasutamisel arvestada lepingus sätestatud piirangutega (viimased on enamasti seotud kohustusega viidata andmete päritolule ning väljavõtte kuupäevale).