Orux Maps

Avage Google Play ja teostage otsing otsingusõnaga „Orux“. Otsingutulemustest  valige ja laadige alla, kas ja installeerige Teile sobiv rakendus(OruxMaps või OruxMaps Donate - 1,99€).


Oruxmaps avaleht

Rakenduse avanedes kuvatakse algseisu(kuvatõmmis paremal):

Nupp Map online

WMS’i lisamiseks vajutage „Map online“.

Online kaartide nimekiri

Avanevast nimekirjast on võimalik valida sobiv online kaart.

Nupp WMS-creator

Antud juhul huvitab meid aga WMS’i lisamine. Selleks tuleks vajutada nupule „WMSCreator“


Seejuures tuleb mainida, et antud programmi kasutades on võimalik lisada vaid üks Maa-ameti WMS: http://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?, seda sellepärast, et Oruxmaps ei tunnista veel rahvuslikke koordinaatsüsteeme.


WMS-i lisamineWMS-i lisamine

Vajutanud nupule „WMS Creator“ avaneb uus dialoogaken, kuhu tuleks esmalt sisestada WMS’i URL(lingina eelmises sektsioonis). Seejärel vajutada nupule „Ok“. Avaneb kaardkihtide loetelu, millest tuleks sooritada endale sobiv valik ning taas vajutada „Ok“. Valitud kaardikihtide nimed kuvatakse punkti 2.-Select Layers alla.


WMS-i lisamine 2

Märkimist tasuks ka märkeruudud „Cacheable“ ja „Downloadable“. Esimesel juhul loetakse offline kaart programmi vahemälusse, et külastatud piirkondade kaarti igal korral uuesti alla laadima ei peaks. Teisel juhul aga võimaldab see tulevikus kaardi alla laadida ja offline kaardina kasutada(saab kasutada kaarti programmis ka siis kui internetiühendust ei ole, ehk kaart võetakse Teie seadme mälust). Lisaks tuleb veel ära märkida kindlast minimaalne ja maksimaalne suurendusaste ehk „Zoom Level“. Minimaalne 0 ja maksimaalne 20, vähemalt esmasel kasutamisel, tulevikus, vilununa, juba vastavalt enda soovidele. Mõistlik on kirjutada WMS’ile ka äratuntav nimi, et WMS’i hiljem nimekirjast leida, ning vajutada nupule „Create“.
Maa-ameti WMS ilmub nimekirja teiste online kaartide kõrvale.

Lisatud nimekirja


Maa-amet Oruxis

Vajutage Maa-ameti wms’ile nimekirjas ja avatakse kaardiakna vaade, millel on Maa-ameti aluskaardid kuvatud.

*Soovitus: Selleks, et kaardil enda asukoht tuvastada, tasuks enda asukoht kaardil kas mõne online aluskaardi või GPS’i, Wifi abil leida, kuna algseisus võib kaardi keskpunkt asetseda kuskil mujal maailmas(Aafrikas näiteks) ja kahjuks Maa-ameti seal ei kaardista.

Kuidas rakendust kasutada, selle kohta leiab infot kasutusjuhendist: Kasutusjuhend(pdf)


Selleks, et kaarte mitte alla laadida igal korral ja kasutada neid ka ilma internetiühenduseta piirkondades, on OruxMap’s võimalus ka ise kaarte teha olemasoleva kaardipildi alusel. Antud näite puhul siis Maa-ameti WMS’ist.

Vajutage nupulMap nupp leidke „Map Creator“ ning vajutage sellel

Map Creator

Määra nurgad

Avaneb vaade, mille all on instruktsioon.

Instruktsioon

Puudutage ekraani, et märgistada genereeritava kaardi esimene nurk(vasak ülemine) ning seejärel teine nurk(parem alumine).

Kui nurgad valitud, siis avaneb vaade, mis on midagi selle sarnast nagu paremal kuvatõmmisel.

Kinnitamaks oma valikut vajutage:

Kinnitus

Kindlasti tuleb offline aluskaardi genereerimisel arvestada sellega, et väga suurtest maa-aladest kaarte genereerida ei saa, sest genereeritava kaardi maht ei tohi ületada 800 MB. Suuremate aluskaartide genereerimiseks on soovitav kasutada vastavaid tarkvarasid, nagu MOBAC või OruxMap Desktop ning kaardid manuaalselt oma nutiseadmesse laadida.


Määra suurendusastmed

Avaneb vaade, kus tuleb ära märkida suurendusastmed, mille kohta tehakse eraldi tile’d, ehk, kaardipildist moodustatakse mosaiik, mis pannakse hiljem laadimisel kokku, et ei peaks igas vaates seadmesse laadima tervet pilti. Ehk, rakendusse laetakse vaid see hulk pildimosaiigist, mis jääb kaardiaknasse. Mida suurem mõõtkava, ehk mida lähemalt soovitakse kaarti vaadata, seda rohkem mosaiigikillukesi tuleb genereerida.

Soovituslikult soovitaks valida suurimaks suurenduastmeks 18-19. Piirkond, mis mosaiikimiseks valiti oli enam-vähem Mustamäe linnaosa Tallinnas ja nagu näha genereeritakse selleks puhuks 16383 tile, ehk kaardikildu.

Märgistage ära suurendusastmed, milles soovite genereeritud rasterkaarti hilisemalt kasutada, andke kaardile nimi ja vajadusel märgistage ära märkeruut „Don’t…/…/…tiles“(Mosaiigikillukese genereerimise ebaõnnestumisel ära peata laadimisprotsessi.).

Tilede genereerimine

Vajutage „Download“ja allalaadimise protsess algab. Protsessi lõppedes kuvatakse sellekohane teade.


Selleks, et allalaetud kaarti vaadata tuleks minna tagasi põhivaatesse ja vajutada „Map Offline“.

Offline kaartide nimekiri

Avanevast dialoogaknast sooritage vajaliku offline kaardi valik ning kaart kuvatakse ekraanile.

Offline kaart Oruxmap'is