Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

 

Katastriarhiiv

Katastriarhiivi peab Maa-ameti Katastri registriosakonna Katastriarhiivi büroo asukohaga Mustamäe tee 51, Tallinn.

Katastriarhiivi büroo peamine ülesanne on tagada katastrikande aluseks olevate dokumentide arhiveerimine ja neile juurdepääsu korraldamine.

Katastriarhiivis säilitatakse paberkandjal või digitaalselt:

 • katastrisse kandmise aluseks olevad tehnilised katastriüksuse moodustamise ja muutmise  dokumendid
 • Maa-ametile üle antud maareformi seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud menetluste kohta koostatud toimikud (katastriüksuse moodustamise juriidiline dokumentatsioon)
 • Maa-ametile esitatud kehtestatud planeeringute dokumendid
 • kitsenduse andmete katastrisse kandmise aluseks olevad  dokumendid
 • halduspiiri andmete katastrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
 • maa kvaliteedi ning hindamisega seotud uuringumaterjalid
 • mullastikukaardi värviline väljatrükk kilele mõõtkavas 1:10 000

Juurdepääs katastriarhiivis säilitatavatele dokumentidele:

 • Katastriarhiivi dokumentidega saab tutvuda kohapeal või väljastatakse teave elektrooniliselt vastavalt taotleja soovile
 • Originaaltoimikuid ja -dokumente üldjuhul katastriarhiivist ei väljastata
 • Juurdepääs arhiivitoimikutele on vaba, v.a dokumendid, millele on õigusaktidega kehtestatud juurdepääsupiirangud
 • Katastriarhiivis säilitatavatest dokumentidest väljastatakse kinnitatud ning kinnitamata koopiaid ja väljavõtteid
 • Katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopiate ja väljavõtete eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele. Kinnitamata koopiate ja väljavõtete eest tasu võtmisel lähtutakse avaliku teabe seadusest

Taotlusi katastriarhiivis säilitatavate dokumentidega tutvumiseks või väljavõtete saamiseks võib esitada kirja (aadress: Maa-amet, Mustamäe tee 51 10621 Tallinn) või e-posti (aadress: maaamet@maaamet.ee) või telefoni teel (vt Katastriarhiivi büroo kontaktandmed Maa-ameti kodulehelt) või esitades taotluse kohapeal (esmaspäevast neljapäevani 9.00-16.00, reedel 9.00-15.00).


Tasu väljavõtete eest

Riigilõivuseaduse § 137 lg1 ja lg2 alusel tasutakse maakatastri kinnitatud väljavõtte väljastamise eest riigilõivu:

 • maaregistri kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 3 eurot iga lehekülje eest;
 • katastriüksuse plaani kinnitatud koopia või katastri kaartide kinnitatud väljavõtte väljastamisel:
  • iga formaadis A4 lehekülje eest 4 €
  • iga formaadis A3 lehekülje eest 6 €
  • suurema kui formaadis A3 väljavõtte puhul 16 € iga ruutmeetri eest.

Kinnitamata väljavõtete (s.o. katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli) eest tasu võtmisel lähtutakse avaliku teabe seaduse § 25 lõikest 2, paberkandjal koopiate valmistamise eest tasutakse kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest.