[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Suunatud kaardirakendused ja virtuaalkontorid


Suunatud kaardirakendus
Suunatud kaardirakendus on X-GIS kaardirakendus, mis eeldab kasutaja autoriseerimist. Suunatud kaardirakenduses toimivad kõik tavapärased kaardirakenduste funktsionaalsused.

Suunatud on näiteks kitsenduste (KPO), looduskaitse ja maardlate kaardirakendused. Avaliku rakendusega võrreldes on seal andmete koosseis laiem ja/või esitatud detailsemalt, spetsialistide vajadusi arvestades.

Virtuaalkontor
Virtuaalkontor on suunatud kaardirakendus, mis võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist (objektide loomist ja redigeerimist).
Rakendusel on kaks põhilist lisafunktsionaalsust:

geomeetria redaktor - võimaldab ruumiandmeid lisada, muuta, kustutada Vt näidet (  184.07 KB, 11.12.2009 )
andmeredaktor - võimaldab ruumiobjektide tabelandmeid lisada, muuta, kustutada Vt näidet (  169.05 KB, 11.12.2009 ) .

Ligipääsu ja tegevusõigusi jagatakse Maa-ameti kaardiserveri tugiisikute poolt.
Virtuaalkontorid on loodud eelkõige andmeallikatele/andmetootjatele, kes genereerivad uuendusi ja muutusi ning soovivad, et need jõuaksid operatiivselt läbi Maa-ameti kaardirakenduste kättesaadavaks ka teistele kasutajatele või/ja avalikkusele. Teenuse abiga hoitakse andmeid ajakohastena ja toimub pidev andmete uuendamine.

Maa-ametil on tänasel päeval kasutuses mitmeid virtuaalkontoreid ja neid on loodud kahest vajadusest lähtuvalt:

1) Konkreetse ametkonna vajadusest lähtuvalt. Sellised virtuaalkontorid on enamasti riigiasutuste vahelised ja seal on õigus andmete muutmiseks lepingus nimeliselt kokku lepitud töötajatel. Need aitavad andmekogudele lisada ruumilise info.

2) Maa-ameti sisesest vajadusest välja kasvanud virtuaalkontorid valdkondades, kus andmete tootmise eest vastutavad erinevad asutused ja puudub ühtne register või platvorm, mis neid koondaks. Kasutajateks on nii Maa-amet kui ka teised riigiasutused, kohalikud omavalitsused. Osa neist on ainult ametkondlikus kasutuses, mõnest on olemas ka avalikkusele mõeldud väljund.  Tabelis 1 on toodud rakendused, mida Maa-amet annab kasutamiseks avaliku haldust teostavatele asutustele.

Tabel 1 Andmete tootmine erinevates asutustes

jrk

Nimetus

Lühikirjeldus

Muutmisõigusteta avalik või suunatud väljund

1

Detailplaneeringud ametnikule

Rakenduse abil saavad omavalitsused detailplaneeringuid hallata ühtses süsteemis ning teha need ka kodanikele tutvumiseks kättesaadavaks (Avalikustatud detailplaneeringute kaardirakenduses). Rakendusse sisestataks kõik Maa-ametis kooskõlastuses käinud detailplaneeringud ja lähitulevikus ka kõik Maa-katastripidajale esitatud kehtestatud detailplaneeringud. Detailplaneeringute andmed saabuvad virtuaalkontorisse ka teiste rakenduste (EVALD, KOV arendatud) teenuste kaudu.

Avalikkusele on andmed kättesaadavad: Detailplaneeringute ja Planeeringute rakenduses

2

Kasutuse virtuaalkontor

 

Rakendus on välja kasvanud Maa-ameti kinnisvara haldamise ja maareformi osakondade vajadustest. Praeguseks paljude erinevate riigiasutuste ühiseks töökeskkonnaks. Sisaldab erinevate asutuste maarendi lepinguid, ajutisi kasutusi, kasutusõigusi jne kokku 48 redigeeritavat nähtust.

Avalikkusele on andmed kättesaadavad: Riigimaa kasutus

3

Kohalike teede täpsustamise rakendus

Rakendus, mille kaudu saab vaadata kohalike ja metsateede kaardikihti ning teha ettepanekuid selle muutmiseks. Muudatused tehakse eraldi kihti, mille ETAK teedehaldur üle vaatab ning perioodiliselt ETAKisse viib.

Avalikku rakendust ei ole. Piiratud ligipääsuga vaatamise rakendus: Kohalike teede kaardirakendus

4

Asendiplaani koostamise rakendus

Kasutaja saab kasutaja koostada mõõtkavalisi asendiplaane. Kasutajal on võimalik piiritleda soovitud ala, kasutades selleks joonestusvahendeid. Joonestatud kontuur kajastub ka asendiplaanil. Koostatud asendiplaani on võimalik salvestada pdf-formaati (tegemist ei ole katastrimõõdistamise lähteülesandega). Joonestatud kontuur ei salvestu.

Avalikku rakendust ei ole.

5

ADS menetlusrakendus

Kasutatakse koha aadresside määramiseks. See on KOV seadusjärgne kohustus, Ruumiandmeseadus §55-57

Avalikkusele on andmed kättesaadavad: Aadressiandmed

Tehnilised nõuded kaardirakenduste kasutamiseks:

  • Kaardirakenduste kasutamiseks peab kasutajal olema arvutis internetilehitseja (Firefox, Internet Explorer vms), millesse on seadistatud Flash Player (soovitavalt võimalikult ajakohane versioon). Selle saab alla tõmmata ja installeerida vastavalt Adobe veebilehelt: http://get.adobe.com/flashplayer/
  • Kaardirakendused ei ole avalikult kasutatavad, kaardirakenduste kasutamiseks tuleb Maa-ametiga sõlmida Maainfosüsteemi internetipõhiste kaardirakenduste kasutusleping. Kaardirakendused on mõeldud eelkõige töövahendiks riigiasutustele,  kohalikele omavalitsustele.
  • Kaardirakenduste kasutuselevõttu ja nende kasutamise tingimusi puudutavate küsimuste puhul palume võtta ühendust Maa-ametiga (e-post: kaardirakendus@maaamet.ee, tel. 675 0866).

 
 
 
 
_