[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Riigimaade müügi rakendusMaa-amet müüb kooskõlas riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumivalitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigile kuuluvaid kinnisasju avalikul elektroonilistel enampakkumistel. Antud kaardirakenduses kuvatakse müüdavaid objekte.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Müüdavad riigimaad
(elamumaa, maatulundusmaa, muu maa)
Riigimaa haldamise osakond
6650782, 6750126
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alus, alus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart
kitsenduste kaart
(Kitsendust põhjustavad objektid ja piirangud)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650691, 6750843
WMS: alusalus-geo

 

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html    
 


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Riigimaade müük - müügis olevate maade otsing lähiaadressi, omavalitsuse, sihtotstarbe, kü. tunnuse, alghinna ja kogumi kaudu. Tagastatakse müügiobjekti ruumikuju. 
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )

Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_