[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Ohtlike ettevõtete ja vesivarustuse kaardirakendus

Käesolev kaardirakendus on koostatud Päästeameti ja Maa-ameti koostöös ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtete (edaspidi ohtlike ettevõtete) ning hüdrantide ja veevõtukohtade visualiseeritud kujutamiseks.

Rakendusele on lisandunud ka Üleujutusalade andmekihid - üleujutusohupiirkonnad ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid, rohkem infot Keskkonnaministeeriumi üleujutuste teemalehelt.

Kaardirakenduse eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi ning anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Kaardirakendusega seotud andmed on kogunud Päästeameti päästekeskuste kriisireguleerimisbürood.

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

A- ja B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted.
(kemikaaliseadusest tulenevad suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
53024950
Geoinformaatika osakond
 
6650758, 6750866
Ei ole saadaval
ohtlikud ettevõtted
(kemikaaliseadusest tulenevad ohtlike ettevõtete kategooriasse kuuluvad ettevõtted)
Päästeamet
53024950
Geoinformaatika osakond
 
6650758, 6750866
Ei ole saadaval

hüdrandid

(paikne seade, mis on ettenähtud vee saamiseks veevõrgust päästetöö tegemiseks)

Päästeamet
59162486
Geoinformaatika osakond
 
6650758, 6750866
Ei ole saadaval

veevõtukohad

(aastaringselt kasutatav rajatis veemahuti, loodusliku või tehisveekogu juures, mille kaudu saab päästetöödeks kustutusvett)

Päästeamet
59162486
Geoinformaatika osakond
 
6650758, 6750866
Ei ole saadaval
Üleujutusalade prognoositav ulatus
(Üleujutusala esinemistõenäosuse järgi - 1 x 10, 50, 1000 ja 1000 aasta jooksul, samuti kujutatakse uleujutusalale jäävad hooned)
Keskkonnaministeerium
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
Üleujutuspiirkonda jäävad:
Supluskohad, Kompleksloakäitised, Pinnaveehaarded, Reoveekäitised
Keskkonnaministeerium
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
riskipiirkonnad(PSFRA)
 (kaardikiht on nüüdsest saadaval Üleujutusalade kaardirakenduses)
Keskkonnaministeerium Veeosakond
6262809
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
     
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
Rahvastiku tiheduse ruutkaart
(1000mx1000m ruutkaart)
Statistikaamet Ei ole saadaval
Aadresspunktid Aadressiandmete osakond
6750894, 6750852
Ei ole saadaval
riigimaanteed
(teed, teenumbrid)
 
Maanteeamet
 
6119318, 6119319
Hübriidkaardi koosseisus

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html
 


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Ohtlike ettevõtete otsing otsing ohtliku ettevõtte ID, nime, ohtliku kemikaali, omavalitsuse, maakonna, ja ohu kategooria alusel. Tagastatakse objekti tsentroid.
  • Ohuala otsing - otsing ettevõtte ohulala ID, nime, ohtliku kemikaali, omavalitsuse ja ohu kategooria alusel. Tagastatakse ohulala ruumikuju.
  • Katastri otsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Otisngutulemusi on võimalik ruumilistelt piirata. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt. ka kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
​ kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 

 
 
 
 
_