[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Lennunduskaart

Lennunduskaart

Maa-amet koostas koostöös Lennuametiga kaardirakenduse, mille kaudu on kättesaadavad Lennuameti poolt hallatavad ruumiandmed. Andmed on jaotatud kolme põhigruppi: lennuväljad, lennuvälja piirangupinnad ja õhuruum.

Lennuväljade kihis kuvatakse lennuväljade asukohad.

Piirangupindade kihis kuvatakse lennuväljade lähiümbruse piirangupindu, millega tagatakse saabuvate ja väljuvate õhusõidukite ohutu lennutegevuse korraldamine. Piirangupindade rasterkaart aitab leida kõrguse maapinna ja piirangupinna vahel, selle põhjal saab näiteks infot, kui kõrget hoonet või rajatist võib antud kohta planeerida (sõltuvalt asukohast võib lubatava ehitise kõrgus sõltuda ka lennuvälja lähenemisprotseduuridest, mida kaardirakenduses kuvatud pole).

Õhuruumi kihis kuvatakse visuaallennukaardile (VFR-kaart) omaseid kihte nagu näiteks lähenemisalad, piirangualad, motoparaplaanide alad jne

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Lennuväljad
(Lennuväljade asukohad ja maandumisrajad)

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
6103590
Geoinformaatika osakond
 
6750866
Ei ole saadaval
 
Lennuvälja piirangupinnad
(Piirangupinna jooned, piirangupinna rasterkaart)
Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
6103590
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval

Õhuruum
(CTR, FIZ/RMZ, TMA, FIR, Tsoon 9,Motoparaplaanide ala, Piiranguala(R), Ohuala(D))

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
6103590
Geoinformaatika osakond
 6750866
Ei ole saadaval

 

 

Aluskaardid(antud rakenduses puudub loetelust Põhikaart)

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html
 


 

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.

 

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend


Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused

Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 

 
 
 
 
_