[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kultuurimälestised


Kaardirakendus on valminud koostöös Muinsuskaitseametiga ning on seotud Kultuurimälestiste riikliku registriga.
Kaardirakenduses kuvatakse:

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Ajaloo-, arhitektuuri- ja arholoogiamälestised.
(kultuurimälestis, kultuurimälestise ala, muinsiskaitseala)
Muinsuskaitseamet
7337634
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
teemakaart
(arheoloogiamälestis, ehitusmälestis, ajaloomälestis)
Muinsuskaitseamet
7337634
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
piiranguvööndid
(kinnismälestise kaitsevöönd, muinsuskaitseala)
Muinsuskaitseamet
7337634
Geoinformaatika osakond
 
6750867, 6750866
Ei ole saadaval
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastrikaart
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe-ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 
6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid

* WMS Teenuste kasutamistingimused - http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus/Kasutamise-tingimused-p24.html

Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

  • Mälestise otsing - otsing nähtuse ja mälestise liigi, mälestise nime, registrinumbri, maakonna ja omavalitsuse alusel. Tagastatakse mälestise ruumikuju.
  • Katastriüksuse aadressiotsing - otsing kü. tunnuse, lähiaadressi ja täisaadressi alusel. Tagastatakse kü. tsentroid.
  • Katastriüksuse tunnused - otsing kü. tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Tagastatakse kü või kinnistu ruumikujud.
  • Lähteülesanne - otsing piiriettepaneku numbri või lähiaadressi alusel. Tagastatakse piiriettepaneku tsentroid.
  • Asustusüksuse nimi - otsing asustusüksuse alusel. Tagastatatakse asustusüksuse ruumikuju.
  • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.
  • Geograafiline asukoht - otsing Geograafiliste koordinaatide alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kaardiserveri tugi:
kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866

 
 
 
 
_