[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressiandmete kaardirakendus


Kaardirakendus muudab avalikkusele kättesaadavaks ADS-haldussüsteemis hallatavad aadressiandmed.
Rakenduses on võimalik pärida infot aadressiobjektide kohta üle Eesti.
 

 

Temaatiline andmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

Haldusüksuse administratiivkeskused
(linnaosavalitsus, linnavalitsus, vallavalitsus, maakonnakeskus)
 

Aadressiandmete osakond
6650790

WMS: aadressid
Aadressid Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Hoone(ADS)
(Hoone aadress, hoone kuju)
Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Ametlik kohanimi Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Mitteametlik esikohanimi Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Mitteametlik muu nimi Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Nimeobjekti tunnuspunkt  Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Endise kohanime tunnuspunkt Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Mitteametlikud aadressiobjektid
(KNAB'i kohanimed, Võrumaa kohanimed)
Eesti Keele Instituut
6177500
WMS: aadressid
EHAK kate(ADS) Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
 

Üldandmestik

Kaardikihi nimi

Kontakt

Teenused*

katastriüksuse aadressiobjekt
(uuendatakse kord ööpäevas, kihid annavad kõige ajakohasema seisu maakatastris registreeritud üksuste üldandmete kohta)
Katastri teabe- ja arendusosakond
6650782, 6750126
WMS: alusalus-geo
Liikluspinna aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
Väikekoha aadressiobjekt Aadressiandmete osakond
6650790
WMS: aadressid
kõrgusandmed
(kõrgus ja sügavuspunktid, horisontaalid ja samasügavusjooned)
Geoinformaatika osakond
 6750125, 6750866
WMS: fotokaart

 

Aluskaardid


Otsinguid on võimalik rakenduses teostada kõigis kaardirakendustes sisalduva universaalse:

Otsi aadressi/tunnust otsingu kaudu.

Lisaks otsingud:

 • Kehtivad aadressiobjektid - otsida on võimalik kehtivaid aadressiobjekte versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse ja õigusliku aluse kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • Aadressiobjektid ajalooga - otsida on võimalik objekti versioonitunnuse, objekti liigi, ADS_OID'i, päritoluregistri tunnuse, õigusliku aluse kuupäeva ja esitamise ning kehtimise kuupäeva järgi. Tagastatakse objekti ruumikuju.
 • Nimeobjekti tunnuspunkt - nimeobjekti on võimalik otsida, identifikaatori, ADS_OID'i, objekti keele, liigi nime, liigi koodi, päritoluregistri, kohanime ja objekti koodi järgi. Tagastatakse tunnuspunkt.
 • Endise kohanime tunnuspunkt - endiseid kohanime tunnuspunkte on võimalik otsida, samade parameetrite järgi nagu eelmisena kirjeldatud otsingut. Tagastatakse kohenime tunnuspunkt.
 • Võrumaa kohanimed - võrupäraseid kohanimesid on võimalik otsida, nime, Võrupärase nime, Maakonna, linna või valla, kohelkonna, Mõisa ja küla ning identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
 • EKI kohanimed - Eesti Keeleinstsituudi kohanimesid on võimalik otsida nime, märknime, maakonna, linna või valla, kihelkonna, lähikuuluvuse ja identifikaatori alusel. Tagastatakse kohanime tunnuspunkt.
 • Linnaosad(mitteametlik) - linnasosasid on võimalik otsida identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi alusel. Tagastatakse linnaosa tunnuspunkt.
 • Asumid(mitteametlik) - asumeid on võimalik otsida identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi alusel. Tagastatakse asumi tunnuspunkt.
 • Tiheasustusalad - otsida on võimalik tiheasustusalasid, identifikaatori, tunnuse, nime ja aadressi järgi. Tagastatakse ala tsentroid.
 • Aadressipunkt - aadressipunkti otsing identifikaatori alusel. Tagastatakse otsitav, otsitaval kujul.
 • Hoone mitteametlik - mitteametliku hoone otsing selle identifikaatori alusel.
 • Aadressipunkt MA - mitteametliku aadressipunkti otsing identifikaatori alusel.
 • MA hoone kuju erinevusega - 
 • Menetluseobjekt - menetluses oleva objekti otsing ID alusel
 • Menetlus - menetluse otsing selle numbri alusel.
 • L-Est asukoht - otsing Lambert-Est koordinaatpaari alusel. Tagastatakse koordinaatpaar kaardil.

Kaardirakendust ja selle andmestikku tutvustavad ettekanded ja juhendmaterjalid leiad aadressilt: 

http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=175

Kaardirakenduse üldist funktsionaalsust selgitab lähemalt Kaardiserveri kasutusjuhend (  1.85 MB, 14.04.2010 )
Vt kaardirakenduste Korduma Kippuvad Küsimused


Kontakt: kaardirakendus@maaamet.ee, 6 750 866
KNABi kontakt: Eesti Keele Instituut, peeter.pall@eki.ee
AVKA kontakt: Võru Instituut, wi@wi.werro.ee

 
 
 
 
_