Poollooduslike koosluste toetuste rakenduse kirjeldus

Poollooduslike koosluste (PLK) toetuste rakenduse teemakaardile on kantud Ühtekuuluvusfondi meetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" avatud voorudest toetatatud poollooduslike koosluste taastatud alad ja hooldamiseks vajalikud investeeringud. Kaardilt on võimalik leida infot toetatud poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalike investeeringute ja alade paiknemise kohta. Poollooduslike koosluste taastamine ja nende hooldamine aitab säilitada Eestile omast liigilist mitmekesisust ja traditsioonilist maastikku.

Andmed pärinevad E-toetuse keskkonnast ning on kaardile kantud toetuse saaja andmete alusel. Andmeid uuendatakse kord kvartalis.

Toetuse andmise tingimuste kohta leiab infot Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatavate teenuste lehel. Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium, meetme rakendaja on Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Temaatiline andmestik

* Vaata WMS teenuste kasutamistingimusi

Kaardikihi nimi Kontakt Teenused*
ÜF avatud taotlusvooru PLK toetused Keskkonnainvesteeringute Keskus, toetuste ja teenuste osakond
6 274 123, info@kik.ee
-

Kaardirakenduse otsingud

  • PLK punktobjektid - otsing projekti SFOS numbri ja taotleja nime alusel. Kuvatakse toetatud objekti tsentroid.
  • PLK teed - otsing projekti SFOS numbri ja taotleja nime alusel. Kuvatakse joonobjektid.
  • PLK taastatud ala - otsing projekti SFOS numbri ja taotleja nime alusel. Kuvatakse projektialade ruumikujud.
  • PLK investeeringud - otsing projekti SFOS numbri ja toetuse saaja nime alusel. Kuvatakse projektialade ruumikujud.
  • Poollooduslik kooslus - otsing keskkonnaregistri ID ja elupaigatüübi nimetus/kood alusel. Kuvatakse ruumikujud.
  • ​Kaitseala - otsing objekti nime, nähtuse liigi ja elupaigatüübi nimetus/kood alusel. Kuvatakse ruumikujud.
  • Registreeritud katastriüksus - otsing katasrtiüksuse tunnuse, uue-ja vana registriosa alusel. Kuvatakse katasrtiüksuse või kinnistu ruumikujud.

Kaardirakenduse kasutusjuhendid

Kaardirakenduse tugi

Korduma kippuvad küsimused
kaardirakendus@maaamet.ee
675 0866


Viimati muudetud: 03.12.2020 09:37
Tagasi algusesse