[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maardlate nimistu väljavõtte tellimine


Maardlate nimistu ametliku informatsiooni ning ruumiandmete saamiseks palume koostada taotluse, milles teabe sisu all palume kirjeldada ka andmete kasutamise eesmärki ja näidata ära riigilõivu tasumise kuupäev. Ruumiandmeid väljastame eelkõige MapInfo tab- ja ESRI shp-formaadis aladena, kuid vajadusel on võimalik ka mõni muu formaat.

Riigilõivuseadus § 140. Keskkonnaregistri dokumendi väljastamine
(4) Keskkonnaregistrist elektroonilisel andmekandjal andmete ühekordse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 4,00 €.

Riigilõivu palume tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole:

  • Swedbank - EE932200221023778606 või
  • SEB Bank - EE891010220034796011 või
  • Danske Bank - EE403300333416110002 või
  • Luminor Bank - EE701700017001577198

viitenumber 2900078787 (väga oluline)

§ 28. Keskkonnaregistri toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine
Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud riigilõivu tasumisest tema pädevuses oleva ülesande täitmiseks vajaliku keskkonnaregistri toimingu eest.


Kontakt: Reet Roosalu, Ivo Sibul

 

 
 
 
 
_