[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Lähteülesande taotlus

NB! Alates 01.01.2018 saab lähteülesandeid taotleda ainult Virtuaalkontori kaudu 


Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korra" § 4 lg 1 kohaselt väljastatakse katastripidaja või tema poolt volitatud isiku poolt maaüksuse piiride määramiseks ja tähistamiseks maastikul ning maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamiseks maamõõtjale lähteülesanne.

2014. aastal võttis Maa-amet maakatastri pidamisel kasutusele e-Katastri tarkvara. Lähteülesannete taotlemiseks ja väljastamiseks on loodud e-Katastri Maamõõtjate Virtuaalkontor. Veebikeskkonda saab siseneda järgmisel aadressil: https://ekataster.maaamet.ee/mvk

Maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid, tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.


Korrastamaks maakorraldustööde tegevuslitsentsi omanike andmeid ja andmaks maamõõtjatele Virtuaalkontori kasutamiseks vajalikud kasutajaõigused, palume Teilt järgmisi andmeid:

  1. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaniku (maamõõtja) nimi/nimetus;
  2. Tegevuslitsentsi number;
  3. Registrikood/isikukood;
  4. Kontaktandmed - postiaadress, telefon, e-post;
  5. Tegevuslitsentsi eest vastutav isik;
  6. Andmed isikute kohta kes antud tegevuslitsentsi puhul võivad taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid - isiku nimi, isikukood ja tema kontaktandmed (telefon, e-post).

Palume ülalnimetatud andmed edastada Maa-ametile aadressil maaamet@maaamet.ee (digitaalselt allkirjastatud teave) või Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn (paberkandjal teave). Andmed palume edastada, so dokument allkirjastada, tegevuslitsentsi omanikul või tegevuslitsentsi eest vastutaval isikul.


 

 
 
 
 
_