[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Väljastatavate katastripiiride tehniline kirjeldus

1. Üldist

Väljastatavad katastriüksuse ruumiandmed on topoloogiliselt ühtlustatud andmed (maamõõtja poolt esitatud piiride andmeid on lubatud vea piires topoloogiliselt ühtlustatud). Samasid andmeid näidatakse ka kõigis Maa-ameti avalikes teenustes (X-GIS kaardirakendused, avalik WMS teenus).

2. Katastriüksuste tärkandmete struktuur (väljade nimetused ja kirjeldused)

TUNNUS - Katastriüksuse tunnus
L_AADRESS - Lähiaadress
MK_NIMI - Maakonna nimetus
OV_NIMI - Omavalitsuse nimetus
AY_NIMI - Asustusüksuse nimetus
HKOOD - Haldusüksuste kood
ESMAREG - Katastriüksuse registreerimise kuupäev.
MUUDETUD - Katastriüksuse viimase muudatuse kuupäev.
SIHT1 - Katastriüksuse esimene sihtotstarve
SIHT2 - Katastriüksuse teine sihtotstarve
SIHT3 - Katastriüksuse kolmas sihtotstarve
SO_PRTS1 - Esimese sihtotstarbe protsent
SO_PRTS2 - Teise sihtotstarbe protsent
SO_PRTS3 - Kolmanda sihtotstarbe protsent
PINDALA_HA - Katastriüksuse registreeritud pindala ha
PINDALA_M - Katastriüksuse registreeritud pindala m²
HARITAV_HA - Haritava maa registreeritud kõlviku pindala ha
HARITAV_M - Haritava maa registreeritud kõlviku pindala m²
ROHUMAA_HA - Loodusliku rohumaa registreeritud kõlviku pindala ha
ROHUMAA_M - Loodusliku rohumaa registreeritud kõlviku pindala m²
METS_HA - Metsamaa registreeritud kõlviku pindala ha
METS_M - Metsamaa registreeritud kõlviku pindala m²
OUEMAA_HA - Õuemaa registreeritud kõlviku pindala ha
OUEMAA_M - Õuemaa registreeritud kõlviku pindala m²
EHITIST_HA - s.h ehitiste alune maa
EHITIST_M - s.h ehitiste alune maa registreeritud kõlviku pindala m²
MUUMAA_HA - Muu maa registreeritud kõlviku pindala ha
MUUMAA_M - Muu maa registreeritud kõlviku pindala m²
VEEAL_HA - s.h veealune maa registreeritud kõlviku pindala ha
VEEAL_M - s.h veealune maa registreeritud kõlviku pindala m²
MAARATL_HA - Määratletava maa registreeritud kõlviku pindala ha
MAARATL_M - Määratletava maa registreeritud kõlviku pindala m²
KINNISTU  - kinnistu registriosa number (uus/vana)
MOODIST - Katastriüksuse mõõdistamise kuupäev
MOOTJA - Katastriüksuse maamõõtja nimi
MOOTVIIS - Katastriüksuse mõõdistamisviis
VALJAVOTE - Andmete ekspordi kuupäev

3. Välja "MOOTVIIS" väärtuste ning DGN/DWG failides kasutatavate piiride värvikoodide vastavustabel

MOOTVIIS Number värvitabelis RGB kood
kaardi ja plaani alusel 73      124 165 82
konverteeritud, kaardilt 73      124 165 82
konverteeritud, aerofotogeodeetiline 133      82 165 165
aerofotogeodeetiline 133      82 165 165
mõõdistatud, transformeeritud 164      0 31 127
konverteeritud, transformeeritud 164      0 31 127
konverteeritud, suvaline 164      0 31 127
konverteeritud, L-EST 164      0 31 127
mõõdistatud, suvaline 164      0 31 127
mõõdistatud, L-EST 240      255 0 63
kontrollmõõdistatud, L-EST 240      255 0 63
järelvalvemõõdistus, L-EST 240      255 0 63
 
 
 
 
_