[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

(Digitaalsete aluskaartide ja ruumiandmete tellimine)

Alates 1. juulist 2018 on Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed, sh vektorgraafikas tuumandmed, ortofotod, kõrgusandmed, ETAK alusel loodud digitaalkujul kaardid, igaühele avaandmetena tasuta allalaaditavad. Õigusliku aluse selleks annab 01.07.2018 jõustunud ruumiandmete seaduse § 73 lg1 muudatus.

Andmeid alla laadides nõustutakse vaikimisi avaandmete kasutamise tingimustega, mille peamiseks tingimuseks on viitamise kohustus andmete päritolule ja vanusele - näiteks kujul "Aluskaart: Maa-amet 2018".

Vektorgraafikas ETAK tuumandmed on allalaaditavad nii teemade kaupa kihtidena kui ka kogu andmestik terve Eesti ulatuses ühes failina. Ortofotod ja kõrgusandmed ning Eesti põhikaardi raster on suure mahukuse tõttu allalaaditavad kaardilehtede kaupa.


Andmeid saab alla laadida Maa-ameti geoportaali avaandmete lehe kaudu.


Maa-ameti ruumiandmeid saab endiselt kasutada ka allalaadimata - kaardirakenduste ning avalike WMS teenuste kaudu.

 
 
 
 
_