[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Üldistatud topograafilised ruumiandmed

Pakume avaandmetena kasutamiseks valikut Eesti topograafilistest ruumiandmetest (vektorgraafika failidena), mis on üldistatud ligikaudu mõõtkavadetailsusele 1:250 000 ning mis võiks sobida väikesemõõtkavaliste ülevaatekaartide loomise abimaterjaliks.

Andmestik on loodud Eesti topograafia andmekogu andmete generaliseerimisel 2016 novembrikuus.

Andmete koosseis (kihi nimetus - sisu ning tärkandmete kirjeldus):

  • Tee - riigimaanteed ning asulate põhitänavad; tärkandmed: tüüp, teeregistri number ja nimetus
  • Vooluvesi - jõed, ojad ja kanalid; tärkandmed: tüüp, keskkonnaregistri kood ja nimetus
  • Rööbastee - raudtee põhitrassid; tärkandmed puuduvad
  • Piir - Eesti vabariigi riigipiir maismaal ja merel ning Eesti-Vene kontrolljoon maismaal ja veekogudes; tärkandmed: tüüp
  • Kohanimi - suuremate asustusüksuste (linnad, alevid, alevikud), märgalade, merelahtede, saarte ja poolsaarte, pinnavormide ning piirkondade nimed; tärkandmed: tüüp ja nimetus
  • Kõlvik - eristatud hoonestatud ala, puistu, märgala, lage ala, veekogu; tärkandmed: tüüp, veekogu puhul ka nimetus

Palume andmete kasutamisel viidata Maa-ametile. Näiteks: "Aluskaart, Maa-amet 2016". Andmeid alla laadides nõustute avaandmete kasutamise tingimustega.


Andmestik allalaadimiseks:

 


 

 
 
 
 
 
_