[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti põhikaart 1:20 000


Trükikaart "Eesti Põhikaart 1:20 000" on üheks Eesti topograafia andmekogu (ETAK) väljundiks. Algselt oli kaardi aluseks Eesti Põhikaart 1:10 000.

Võrreldes digitaalversiooniga, kujutatakse trükikaardil täiendavalt riikliku geodeetilise võrgu punkte ja koodnumbreid, riigipiirimärke ja numbreid, maakonna- ja haldusüksuste piire, kaitsealade piire, kinnismälestisi ja muinsuskaitsealasid, samasügavusjooni ja -punkte, tuletõrje veevõtukohti.

Trükikaardil saab määrata L-EST 97, NSVL 1942. a. süsteemi koordinaate, UTM ristkoordinaate ja geograafilisi koordinaate. Kaardilehele on lisatud kaardielemendid, mis ei jää kaardiväljale: tiitel, mõõtkavad, leppemärgid, kõrgusjuhis, asimuutide diagramm jne. Eesti Põhikaardi trükikaarte on kirjastanud kolm kaardistusettevõtet: AS Eesti Kaardikeskus, AS E.O.Map ja Regio OÜ (varem AS Regio). Eesti Põhikaardi tiitlil on märgitud kaardilehte toimetanud ettevõtte nimed.

Fragment Hullo kaardilehest (  1.33 MB, 11.12.2009 )

Kasutades digitaalse põhikaardi andmeid, on trükikaardi lehtede kirjastamist tellinud ka Piirivalveamet ja Eesti Kaitsevägi neid huvitavate lehtede osas. Nimetatud lehtedele on lisatud kaardielemente, mida nõuavad nimetatud ametkonnad ja mis vastavad nende ametkondade spetsiifilistele standarditele.

Esimesed trükikaardi lehed ilmusid 1994.a.

Trükitud lehtede kartogramm (PDF) (  2.58 MB, 15.01.2019 )

Kaardi trükiversiooni on võimalik osta Maa-ameti arhiivist: vt  Paberkaardid arhiivist

Kaart on nähtav ka Maa-ameti Ajalooliste kaartide kaardirakenduses ning Ajalooliste kaartide WMS-is (https://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?)

 
 
 
 
_