[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Põhikaardistuse ajalugu


Põhikaardistuse projekt töötati välja ja kinnitati 1991. aastal. Kaardistamise lähteandmeteks on algusest peale olnud aerofotod, välitööde materjalid, olemasolevad kartograafilised ning statistilised andmed.

Projekti algusaastatel 1991-1995 toodeti kaardid käsitsi ehk arvutit kasutamata. Põhikaardi digitaalset tootmist alustati 1996. aastal. Algselt oli põhikaart "kaardipõhine", st digitaalandmete andmemudel lähtus kaardipõhisest loogikast, andmed organiseeriti kaardilehtede kaupa ja andmete füüsiline mudel ning salvestusformaat lähtusid Bentley Microstationi dgn vektorgraafika faili loogikast. Alates 1997. aastast on kogu põhikaardi tootmise protsess digitaalne.
Põhikaardi tootmise skeem oli alljärgnev

Põhikaardi tootmise skeem

Põhikaardi digitaalandmed olid aluseks Eesti topograafilise andmekogu (ETAK) loomisel. Esimene ETAKi andmetel põhinev põhikaart genereeriti andmebaasi väljavõtte seisuga 02.02.2009.


Digitaalset vektorkaarti on Maa-ameti tellimusel valmistatud alates 1996. aastast. Aastatel 1996-1998 koostas enda poolt välja töötatud juhendite alusel digitaalset vektorkaarti AS Eesti Kaardikeskus. Maa-ameti poolt oli ametlikult kinnitatud ainult välitööde juhend. Esimene Põhikaardi digitaalkaardistuse juhend valmis Maa-ametis 1999. aastal, et viia läbi väli- ja digitaalkaardistuse tööde tegemiseks riigihange avaliku pakkumise teel. Samast aastast alates on toimunud pidev tellijapoolne digitaalkaardistuse kvaliteedi kontroll. Esmakordselt valis Maa-amet 1999. aastal põhikaardi välitööde ning 1:10000 digitaalkaardi koostamise teostajad avaliku pakkumise teel. Põhikaardi väli- ning digitaalkaardistuse hankeid on teostanud AS EOMapLõuna, AS Eesti Kaardikeskus ning AS Regio.

Esimene kaardistusring aastatel (1991)1994-2003.
Põhikaardistuse esimene ring

Kaardi koostamine objektide kaupa toimus aastatel 1991-2003 järgmiselt:

Objekt Aeropildistuse aasta Aeropildistaja Digitaalkaardistuse periood Kaardistaja 
Türi 1991Leningradi II lennurühm Aeroflot - -
Vastseliina 1993 Scankort I/S - -
Jõgeva 1993Kampsax Geoplan 1996 Eesti Kaardikeskus
Tõstamaa 1994 FM International 1996-1997 Eesti Kaardikeskus
Tartu 1995 FM International 1996-1998 Eesti Kaardikeskus
Harju 1995 Swedesurvey AB 1998-2003 Eesti Kaardikeskus
Viru I1998 Swedesurvey AB 1999 EOMap Lõuna, Regio
Lääne-Eesti 1998 Swedesurvey AB 1999-2002 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Lõuna II2000Swedesurvey AB 2000Eesti Kaardikeskus, Piirivalveamet
Viru II, III1996-1997Swedesurvey AB 2001EOMap Lõuna
Hiiu1998Swedesurvey AB 2001Eesti Kaardikeskus
Lõuna I, III, IV 1999 Swedesurvey AB 2001 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Saaremaa1998Swedesurvey AB 2002EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Ruhnu1998Swedesurvey AB 2002Regio
Põhja-Eesti saared1999 Swedesurvey AB 2002 EOMap Lõuna
Viljandi 2000 Swedesurvey AB 2002 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Türi 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna
Vastseliina 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna
Jõgeva 2002 Swedesurvey AB 2003 EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Tallinn2002Swedesurvey AB 2003EOMap Lõuna


Teine kaardistusring algas 2004. aastal.
Põhikaardistuse teine ring

Teises ringis on kaardi uuendamine objektide kaupa toimunud järgmiselt:

Objekt Aeropildistuse aasta Aeropildistaja Digitaalkaardistuse periood Kaardistaja
Tartu 2002Swedesurvey AB 2004-2005EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Harju2002Swedesurvey AB 2004-2005EOMap Lõuna
Viru2005,2002FM-Kartta OY, Swedesurvey AB2006EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Kagu2006Piirivalveamet, satelliitfoto2007Eesti Kaardikeskus
Narva2006Maa-amet2007Eesti Kaardikeskus
Tõstamaa2006Maa-amet2007-2008EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Harju 20082006-2007Maa-amet2008EOMap Lõuna
Tartu 20082007Maa-amet2008EOMap Lõuna, Eesti Kaardikeskus
Lääne2008Maa-amet2009EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus
Rannik2008-2009Maa-amet2009EOMAP GEODATA, Eesti Kaardikeskus
Harju 20092009Maa-amet2009EOMAP GEODATA
Rapla2009Maa-amet2009Eesti Kaardikeskus
Vormsi 2009Maa-amet2009Maa-amet
Piirisaare 2009Maa-amet2009Maa-amet

Varasema DGN formaadis põhikaardi (andmete uuendused kuni aastani 2007) näidised:

 
 
 
 
_