[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kihtide loetelu ja objektide arv

seisuga 15.12.2017      
kihi nimi obj. arv   kirjeldus
       
E_101_kivi_p 106205   kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 22202   nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 9408   kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 24115   auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
E_201_meri_a (kõlvik) 469   meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 112548   seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1330   allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5264   üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 831857   vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 130818   veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 912   muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 166406   truup
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 28402   haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1457   sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1238   üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 113823   eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 57595   põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 310729   rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 176015   mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 231172   puittaimede rida
E_305_puittaimestik_p 588116   harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 57442   madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2629   roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 426   turbaväli, mahajäetud turbaväli
E_401_hoone_ka 879902   elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3269   korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus suurem, kui 18 meetrit)
E_403_muu_rajatis_ka 28961   kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 892   muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 2965   kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 88731   piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
E_501_tee_a (kõlvik) 9846   teeala ja plats
E_501_tee_j 647476   teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4515   rööbasteed
E_503_siht_j 80655   metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 15248   ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2520   sild (sh viadukt)
E_601_elektriliin_j 17904   elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 17807   trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 1051   maapealne torujuhe
Korgus_j 153407   2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned
Korgus_p 109641   iseloomulikud kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Kohanimi_p 128825   haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Piir_j 3   riigipiir ja kontrolljoon
 
 
 
 
_