[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kihtide loetelu ja objektide arv

seisuga 08.12.2018      
kihi nimi obj. arv   kirjeldus
       
E_101_kivi_p 106245   kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 21983   nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 9307   kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 23830   auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
E_201_meri_a (kõlvik) 469   meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 112799   seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1431   allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5318   üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 843475   vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 131185   veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 936   muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 168757   truup
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 28501   haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1475   sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1257   üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 113732   eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 57479   põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 306990   rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 173678   mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 227290    
E_305_puittaimestik_p 574335   harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 57130   madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2641   roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 409   turbaväli, mahajäetud turbaväli
E_401_hoone_ka 885177   elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3304   korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus suurem, kui 18 meetrit)
E_403_muu_rajatis_ka 32683   kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 1039   muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 3378   kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 88749   piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
E_501_tee_a (kõlvik) 10848   teeala ja plats
E_501_tee_j 649416   teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4500   rööbasteed
E_503_siht_j 78133   metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 15257   ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2546   sild (sh viadukt)
E_601_elektriliin_j 17769   elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 17879   trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 991   maapealne torujuhe
Korgus_j 195237   2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned
Korgus_p 142167   iseloomulikud kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Kohanimi_p 129462   haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Piir_j 3   riigipiir ja kontrolljoon
 
 
 
 
_