[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti topograafia andmekogu kihtide ja nähtuste loetelu

Kihi nime lõpus olev tähistus "_p" näitab, et sellel kihil asuvad ainult punktobjektid, "_j" tähistab joonobjekte, "_a" pindobjekte ning "_ka" kõlvikutega kattumises olevaid pindobjekte. "(kõlvik)" on lisatud selgituseks nende kihtide juurde, mis kokku moodustavad kõlvikute lausalise katte. Ruumiobjektide arvud on toodud viimase põhikaardi jaoks iga aasta detsembrikuus tehtud väljavõtte seisuga.

Kihi nimi Obj. arv   Kihil olevate nähtuste loetelu
       
Pinnamood      
E_101_kivi_p 106245   kivi, kivihunnik, kivine ala
E_102_nolv_j 21983   nõlv, looduslik järsak, karjääri serv
E_103_pinnavorm_j 9307   kaitsekraav, vall, juga
E_103_pinnavorm_p 23830   auk, tehisküngas, koobas, ebatasane ala, kärestik
Veekogud ja hüdrograafilised rajatised    
E_201_meri_a (kõlvik) 469   meri
E_202_seisuveekogu_a (kõlvik) 112799   seisuveekogud (järv, tehisjärv, tiik jne)
E_202_seisuveekogu_p 1431   allikas
E_203_vooluveekogu_a (kõlvik) 5318   üle 8 meetri laiused vooluveekogud pindobjektina
E_203_vooluveekogu_j 843475   vooluveekogud (jõgi, oja, peakraav, kraav, kanal)
E_204_kaldajoon_j 131185   veekogu kaldajoon
E_205_hudrotehniline_rajatis_j 936   muul, pais, paadisild
E_206_truup_j 168757   truup
Kõlvikud      
E_301_muu_kolvik_a (kõlvik) 28501   haljasala, jäätmaa
E_301_muu_kolvik_ka 1475   sadam, prügila, spordikompleks, karjäär, lennuväli, kalmistu
E_301_muu_kolvik_p 1257   üksikhaud, mälestusmärk
E_302_ou_a (kõlvik) 113732   eraõu, tootmisõu
E_303_haritav_maa_a (kõlvik) 57479   põld, aianduslik maa
E_304_lage_a (kõlvik) 306990   rohumaa, liivane ala, klibune ala, muu lage
E_305_puittaimestik_a (kõlvik) 173678   mets, põõsastik
E_305_puittaimestik_j 227290    
E_305_puittaimestik_p 574335   harvik, salu, üksik puittaim
E_306_margala_a (kõlvik) 57130   madalsoo, raba, õõtsik, soovik
E_306_margala_ka 2641   roostik
E_307_turbavali_a (kõlvik) 409   turbaväli, mahajäetud turbaväli
Ehitised      
E_401_hoone_ka 885177   elu- või ühiskondlik hoone, kõrval- või tootmishoone, vundament, vare, ehitatav hoone
E_402_korgrajatis_p 3304   korsten, sidemast, torn, valgusmast (kõrgus üle 18 meetri)
E_403_muu_rajatis_ka 32683   kasvuhoone, katuselaune, muu
E_403_muu_rajatis_p 1039   muu rajatis (kõrgus on väiksem, kui 18 meetrit) punktobjektina
E_404_maaalune_hoone_ka 3378   kelder, garaaz, muu
E_405_piire_j 88749   piirdeaed, kiviaed, müür, tehissein
Transport      
E_501_tee_a (kõlvik) 10848   teeala ja plats
E_501_tee_j 649416   teed-tänavad
E_502_roobastee_j 4500   rööbasteed
E_503_siht_j 78133   metsasiht
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_j 15257   ülevedu, sõidutakistus, purre, autotunnel, jalakäijate tunnel
E_505_liikluskorralduslik_rajatis_ka 2546   sild (sh viadukt)
Tehnovõrgud      
E_601_elektriliin_j 17769   elektriliinid alates 1 kV pingearvust
E_602_tehnopaigaldis_p 17879   trafo, elektrituulik, mahuti
E_603_torujuhe_j 991   maapealne torujuhe
Lisakihid Eesti põhikaardil      
Korgus_j 195237   2,5 meetrise vahega samakõrgusjooned
Korgus_p 142167   iseloomulikud kõrguspunktid küngaste tippudes ja lohkudes
Kohanimi_p 129462   haldusüksuste ja maaüksuste nimed, loodusnimed, muud nimed
Piir_j 3   riigipiir ja kontrolljoon
 
 
 
 
_