[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Tehingute andmebaas ja hindamine


Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele.

Tehingute andmebaas on moodustatud maa korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete töötlemiseks.

Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Tehingu õiendid esitatakse elektroonilisel teel. Tehingu andmed, mida notar on kohustatud katastripidajale esitama on loetletud maakatastriseaduse § 9 lõikes 22.

Tehingu andmetele juurdepääs on piiratud, andmebaasi andmetega võivad tutvuda ja saada nendest väljavõtteid ainult maa hindajad korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks. Maa hindajaks loetakse isikut, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents.

Tehingute andmebaasi laekuvad tehingute õiendid alates 1996. aastast. Ajavahemikul 01.01.2002-19.07.2003 laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ning kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad.


Kontakt: Ülleke Eerik
 
 
 
 
_