[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Katastriüksuse kasutamise kitsendused


Kinnisomandi kitsendused on seadusjärgselt kehtestatud kinnisomandi kasutamise piirang või piirangute kompleks, mille tulemusena kinnisasja omanik kaotab õiguse teostada piiranguteta omandit asja üle. Katastrisüsteemis nimetatakse kinnisomandi kitsendusi katastriüksuse kasutamise kitsendusteks.
Täpsemalt "Kinnisomandi kitsendused".


Lähtuvalt Maakatastriseaduse § 12 tuleb katastriüksuse kasutamise kitsendust põhjustavad objektid kanda kitsenduste kaardile, mis asub katastri infosüsteemis ning nimetatakse Kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemiks (KPO IS) .
Täpsemalt "Kitsenduste andmed".


Kanded kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi teostatakse kitsendusi põhjustavate objektide omanike (valdajate) poolt tellitud kitsenduste selgitamisel saadud andmete alusel, uute objektide korral 3 kuu jooksul ning olemasolevate objektide korral viie aasta jooksul alates 18.12.2000. Kitsenduste selgitamine toimub Katastrimõõdistamise korra ja Maa-ametist väljastatud lähteülesande alusel.
Täpsemalt "Kitsenduste selgitamine ja registreerimine".


Lähtuvalt kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 ja 40 peab sundvalduse seadja esitama seitsme päeva jooksul sundvalduse seadmise otsuse jõustumise päevast arvates maakatastri pidajale sundvalduse seadmise otsuse ja masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmed.
Täpsemalt "Sundvalduse ala määramine".


Kitsenduste kaardirakenduses kuvatakse kõik kitsendusi põhjustavad objektid, mille asukoht on registreeritud maakatastri kitsenduste kaardil. Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei kuvata I ja II kat. kaitseobjekte avalikus rakenduses.
Täpsemalt "Kitsenduste kaardirakenduse ülevaade".


 
 
 
 
_