[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

L-EST97 koordinaatsüsteemi metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST97
Allika referaat
L-EST97 on tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem, mis kuulub Eesti geodeetilise süsteemi koosseisu.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
  • maaamet:L-EST97
Allika keel
  • est
Andmete esituslaad
  • tekst/tabel
Faili- või andmebaasiformaat
Koordinaatsüsteem
Tärkandmete iseloomustus
-
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
  • valimata
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
  • Koordinaatsüsteemid (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
  • projektsioon
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E: 28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
01. jaanuar 1997
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST tuleneb Lamberti kahe lõikeparalleeliga koonilisest konformsest kaardiprojektsioonist LAMBERT-EST,mille arvutused on teostatud ellipsoidil GRS80. Projektsiooni LAMBERT-EST kasutatakse tasapinnaliste ristkoordinaatide L-EST97 arvutamiseks geodeetilistest koordinaatidest EUREF-EST97.  
Ruumiline lahutusvõime
1:1
Andmete uuendamise intervall
vastavalt vajadusele
Vastavus
Spetsifikatsioon
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Tingimusi ei rakendata.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
  • haldaja - Maa-amet (priit.pihlak@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
  • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-

 
 
 
 
_