[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kartogrammide metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Eesti topograafiliste kaartide nomenklatuur
Allika referaat
Topograafiliste kaartide nomenklatuur on mitmelehelise kaardi lehtedeks jaotamise ja lehtede tähistamise süsteem. Eesti topograafiliste kaartide nomeklatuuri kuuluvad 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:20000, 1:10000 ja 1:2000 topograafiliste kaartide ruudustikud.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:topograafiliste_kaartide_nomeklatuur
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • MicroStation DGN
 • MapInfo TAB
 • ESRI SHP
Koordinaatsüsteem
 • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
ruudu number/tähistus
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • piirid
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • Geograafilised ruutvõrgud (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • kartogramm
 • koordinaatvõrgustik
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E: 28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
01. jaanuar 1995
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Kaardilehed on orienteeritud telgmeridiaani järgi, x-koordinaat suureneb põhja- ja y-koordinaat ida suunas. Kaardilehtede süsteemi aluseks on 1:200 000 mõõtkavas kaardilehtede jaotus.  
Ruumiline lahutusvõime
1:2 000-1:200 000
Andmete uuendamise intervall
vastavalt vajadusele
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Tingimusi ei rakendata.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Piirangud puuduvad.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • haldaja - Maa-amet (tanel.hurt@maaamet.ee)
 • levitaja - Maa-amet (tanel.hurt@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-
 
 
 
 
_