[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Kitsenduste selgitamine ja registreerimine


Kitsenduste selgitamine Maakatastriseaduse tähenduses on kitsendusi põhjustavate objektide (KPO) asukoha määramine nende registreerimiseks maakatastris.

Kitsenduste selgitamise tehnilised tingimused on toodud Keskkonnaministri 14.08.2008 määrus nr 30 Katastriüksuse moodustamise korras § 27 ja § 28

Vastavalt Maakatastriseaduse § 19.1 on kitsendusi põhjustava objekti omanik (valdaja) kohustatud tellima kitsendusi põhjustava objekti selgitamise, uute tekkivate objektide või olemasolevate objektide asukoha muutusel, kolme kuu jooksul.

Kitsendusi põhjustavate objektide asukoha selgitamine

1. Kitsenduste selgitamiseks väljastab lähteülesande Katastri teabe- ja arendusosakond. Kitsenduste selgitamise lähteülesande taotlus tuleb esitada e-kirja teel digiallkirjastatult (kpo omaniku allkirjaga) kitsendused@maaamet.ee.

Kitsenduste selgitamise lähteülesande taotluses peab olema märgitud:

 • Kitsenduste selgitamise tellija andmed (objekti omaniku andmed)
 • Kitsenduste selgitamise asukoht (maakond, vald, küla/linnaosa,...)
 • Selgitatavad kitsendusi põhjustavad nähtused ('ERR kood ja Nimi' (  44 KB, 6.09.2018 ) )
 • Kitsenduste selgitamise põhjus (uus, registreeritud objekti muutmine, lähteülesande pikendamine)
 • Kitsenduste selgitamise toimiku (ruumiandmete) esitaja andmed
 • Esitavate ruumiandmete formaat
 • Kitsenduste selgitamise lisamaterjalide taotlus (olemasolevate kpo taotlus, digitaalsete katastripiiride taotlus)

2. Maa-ameti katastri andmetöötlusbüroo väljastab kitsenduste selgitamise lähteülesande ja lisamaterjalid, mis on aluseks kitsenduste selgitamise läbiviimiseks.

3. Vastavalt kitsenduste selgitamise lähteülesandes toodud tingimustele teostatakse kitsendusi põhjustava objekti asukoha määramine ja andmete esitamine. Kitsenduste selgitamise läbiviija koostab kitsenduste selgitamise toimiku.

Kitsenduste selgitamise toimik peab sisaldama:

 • kitsenduste selgitamise seletuskirja (objekti asukoha määramise seletuskiri, töö teostaja, andmete täpsus, jne)
 • lähteülesannet (kui see on väljastatud objekti omanikule)
 • kitsendusi põhjustava objekti asukoha digitaalsed ruumiandmed (SHP, TAB või DGN, DWG, DXF )
 • kustutamisele määratud kpo identifikaatorid (VID)

Selgitatud andmete esitamine maakatastrile registreerimiseks

Kitsendusi põhjustava objekti ruumiandmete esitamine
Kitsenduste selgitamise toimik tuleb esitada e-kirja teel kitsendused@maaamet.ee kui lähteülesandes ei ole määratud teisiti. Toimiku materjalid tuleb digiallkirjaga allkirjastada toimiku koostaja poolt.

Andmete esitamine objektide kustutamiseks kitsenduste kaardilt
Sellisel juhul piisab kui objekti omanik esitab ainult avalduse kus on toodud kustutamisele määratud KPO identifikaatorid (VID).


Juhend, andmete kandmine kitsenduste kaardile. (  1.06 MB, 6.09.2018 )


Kitsenduste selgitamise lähteülesandeid väljastavad ja kitsenduste registreerimisega tegeleb Katastri andmetöötlusbüroo: Unne Tomberg

 
 
 
 
_