[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Maardlate nimistu metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Keskkonnaregistri maardlate nimistu
Allika referaat
Keskkonnaregistri maardlate nimistu on Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maavarade andmekogu.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
 • maaamet:maardlad
Allika keel
 • est
Andmete esituslaad
 • vektor
Faili- või andmebaasiformaat
 • Oracle andmebaas
Koordinaatsüsteem
 • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
 • majandus
 • maateadused
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
 • maardla
 • uuringuala
 • Maavarad (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • Energiaressursid (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
 • mäeeraldis
 • maavara
 • uuringuruum
 • kaevandamisluba
 • uuringuluba
 • maavarade koondbilanss
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 24.45; S: 57.43; E: 27.76; N: 59.43
Ulatus
Eesti Vabariigi maismaa, territoriaalmeri ja majandusvöönd.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
1995 kuni tänapäev
Avaldamise kuupäev
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Maardlate andmetest osa on digitaliseeritud erinevatelt kaartidelt. Kaasajal lisanduvad andmed on enamasti mõõdistatud L-EST97 süsteemis ja kantakse andmebaasi uuringuaruannete ja ministri käskkirjade alusel.  
Ruumiline lahutusvõime
1 cm
Andmete uuendamise intervall
iga päev
Vastavus
Spetsifikatsioon
-
Vastavusaste
määramata
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Ametlik väljavõte on maksustatud riigilõivuga (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Maardlate-nimistu-valjavotte-tellimine-p196.html) Tasuta on võimalik andmeid vaadata Maa-ameti Maardlate kaardirakenduse kaudu.
Avaliku juurdepääsu piirangud
Avalikkusele ei ole taotlemisel kättesaadavad need andmed, mille registrikanne on hetkel muutmisel.
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
 • kontaktpunkt - Maa-amet (reet.roosalu@maaamet.ee)
 • levitaja - Maa-amet (ivo.sibul@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
 • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-


 
 
 
 
_