[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Endiste majandite maakasutusplaanid


Kuni 1989. aastani valmistatud fotoplaane kasutati põhiliselt sotsialistlike põllumajandusettevõtete (kolhoosid, sovhoosid) maakasutusplaanide koostamiseks, riikliku maade arvestuse pidamiseks ja maakorraldustööde läbiviimiseks. Maakasutusplaanid sisaldavad põllumajanduskõlvikute, metsa- ja soomaade kontuure ning pindalasid 0,1 ha täpsusega. Maakasutusplaanide originaalid on säilinud Maa-ameti andmekogude arhiivis.

Olemasolev mõõtkava:
  • 1:10 000
 
 
 
 
_