[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Eesti Baaskaart 1:50000Loomisel on uus  topograafiline kaarditoode mõõtkavas 1:50 000.


Üheksakümnendatel aastatel loodud Eesti Baaskaart sisaldab Eesti territooriumi kohta nn "baasinfot", mida on võimalik kasutada geoinfosüsteemide ning mitmesuguste teemakaartide aluseks. Kaardi täpsus ja detailsus vastab mõõtkavale 1:50 000. Analoogilise eesmärgi, sisu ning ülesehitusega digitaalsed baaskaardid loodi samal ajaperioodil ka Lätis ning Leedus. Baaskaart on TM - BALTI (ühtne Balti riikides) projektsioonis.

Baaskaardi projekti eesmärgiks oli kiiresti põhilist Eesti ruumiinfot sisaldava digitaalkaardi loomine. Eesti baaskaart ja selle digitaalne andmebaas valmis koostöös Rootsi kosmosekorporatsiooniga SATELLIITBILD ja kartograafiaettevõttega LM KARTOR, kes varustasid Eesti poolseid partnereid kosmosepiltidega ning teostasid kaadri väljaõpet. Eesti poolseks partneriks oli Maa-amet, projekti elluviijaks Maa-ameti tellimusel AS Eesti Kaardikeskus, kelle töötajate poolt on välja töötatud ka baaskaardi spetsifikatsioon.

Riikidevaheline projekt sai alguse 1993. aastal ning digitaalse andmebaasi loomine lõppes aastal 1996, baaskaardi trükiversiooni viimased lehed ilmusid 1998. aastal. Alates sellest ajast ei ole baaskaardi infot uuendatud.

Baaskaardi lähtematerjalid olid järgmised:

 

 

  • satelliitortofoto kaardid 1:50 000
  • multispektraalsed SPOT XS satelliitpildid 1:100 000
  • olemasolevad topograafilised kaardid, plaanid
  • aero-ortofotokaardid 1:10 000

Eesti Baaskaardi loomisel kasutati ARC/INFO't. Kaart on pärast valmimist konverteeritud ka MicroStationi ja MapInfo formaati.

 

 


 

 
 
 
 
_