[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aluskaartide lühitutvustused

 

Hübriidkaart

Koos kõige uuemate ortofotodega kujutatakse kaardil just neid nähtusi, mis muutuvad inimtegevusest tulenevalt kõige kiiremini ning mille igapäevasele uuendamisele Maa-amet oluliselt ressursse panustab. Nendeks nähtusteks on teed, hooned, katastripiirid, haldusüksuste piirid, voolu- ja seisuveekogud ning kohanimed pildistatuna ortofoto peale. Ortofotodest uueneb igal aastal umbes pool Eestimaa territooriumist, katastriüksuste piirid uuenevad kord ööpäevas, teed-hooned-veekogud igal öösel, haldusüksuste piirid üks kord kuus, kohanimed paar korda aastas.

Ortofoto

Kuvatakse uusimat ortofotot ning mõõtkavas 0-60000 vaikimisi ka katastripiire. Katastripiirid saab vajadusel nupu „Kaardikhtide valik ja legend“ kaudu välja lülitada.

Kaart

Näitab mahedates värvitoonides kujundatult Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vektorandmete ajakohast seisu. Kõige detailsemal suurendusastmel 0-24000 kuvatakse kõiki Eesti topograafia andmekogus olevaid nähtusklasse, millised kokkuvõtvalt saab paigutada gruppidesse: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud. Enamus igapäevaselt andmekogus tehtavates muudatustest muutuvad kaardi kaudu avalikkusele nähtavaks järgmisel päeval, üksikud kihid uuenevad üks kord nädalas. Kohanimed (loodusnimed, vetenimed, talunimed, haldusüksuste nimed) uuenevad vastavalt vajadusele ja hoogtööna uuendamistele mitu korda aastas. Mõõtkavavahemikus 24000-120000 kuvatakse 1:50 000 kaardi mõõtkavadetailsusele vastavaid ETAK-ist generaliseeritud kõlvikuid ja vooluveekogusid, generaliseerimata teedevõrku ning selle mõõtkava tarbeks spetsiaalset valikut kohanimedest. Andmeid uuendatakse üks kord aastas. Mõõtkavavahemikus 120000-420000 kuvatakse ETAK-ist generaliseeritud topoandmeid 1:250 000.

Põhikaart

Kõige detailsemas suurendusvahemikus 0-10000 näidatakse toodet nimega Eesti põhikaart 1:10 000, mida uuendatakse kogu Eesti ulatuses tervikuna üks kord aastas, võttes aluseks aasta alguses tehtud väljavõtte Eesti topograafia andmekogust. Kaardipilti välja suurendades näidatakse edasi juba tuttavaid „Kaart“ komplekti andmeid.

Reljeef

Kombinatsioon värvilisest reljeefivarjutusega kõrguskaardist ja hübriidkaardi kihtidest (teed, hooned, katastripiirid, haldusüksuste piirid, voolu- ja seisuveekogud ning kohanimed).

 Reljeefivarjutusega kaart

"Kaart" aluskaart, millele on lisatud reljeefivarjutus, mis toob nõlvade varjutamise kaudu esile maapinna kõrguse muutused.

Ajaloolised aluskaardid

Ajaloolisi aluskaarte huvipakkuva koha kohta on kõige lihtsam avada Metainfo nupu abil - Metainfo nupu valik, klikk kaardiakanas huvipakkuvas kohas ning paremale infopaneelile kuvatakse loetelu kõigist antud koha kohta infot omavatest eri aegade ortofotodest ning ajaloolistest kaartidest. Tehes huvipakkuva kaardi nime peal kliki, avatakse see ajalooliste kaartide rakenduses. Ajaloolisi kaarte on valikus paarkümmend erinevat nimetust sh ennesõjaaegsed kaardiseeriad ning Nõukogude Liidu topograafilised kaardiseeriad erinevates mõõtkavades.

 
 
 
 
_