[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Aadressiandmete metaandmed

 
Identifitseerimine
Allika pealkiri
Aadressiandmete haldussüsteem
Allika referaat
Aadressiandmete haldussüsteem (ADS-i haldussüsteem) haldab üleriigiliselt kõiki aadressiandmeid ja pakub aadressiteenuseid. ADS-haldussüsteem on aadressiandmete süsteemi (ADS) keskne tehnoloogiline lahendus, mis sisaldab: 1) kõikide aadressiobjektide kohta: kohanimesid, koha-aadresse, liike, aadressipunktide koordinaate, aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaegu, aadressiandmete õigusliku aluse infot, aadressiobjektide oleku infot, koha-aadressi oleku infot, ruumiaadresse, ruumikujusid ja ruumikujudega seotud metaandmeid, algset ehk peamist koopiat normaliseeritud koha-aadressidest ning mitteametlikke aadressiandmeid; 2) kõikide EHAK-i objektide ja aadressikohtade kohta: kohanimesid, liike, ruumikujusid, aadressipunktide koordinaate ja ruumikujudega seotud metaandmeid.
Allika liik
Ruumiandmekogum
Allika asukoha määraja(d)
Allika kordumatu identifikaator
  • maaamet:ADS_haldussysteem
Allika keel
  • est
Andmete esituslaad
Faili- või andmebaasiformaat
Koordinaatsüsteem
  • L-EST97 (EPSG:3301)
Tärkandmete iseloomustus
Ruumiandmete ja -teenuste liigitus
Teema kategooriad
  • asukoht
Võtmesõna
Võtmesõna(d)
  • Aadressid (INSPIRE ruumiandmevaldkond)
Geograafiline asukoht
Geograafiline piirdekate
W: 21.64; S: 56.05; E:28.58; N: 61.13
Ulatus
Kogu Eesti.
Ajaline viide
Ajaline ulatus
1992 kuni tänapäev
Avaldamise kuupäev
01. jaanuar 2008
Viimase läbivaatamise kuupäev
Loomise kuupäev
01. jaanuar 2007
Kvaliteet ja õigsus
Päritolu
Süsteemi asutamise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus" ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 251 "Aadressiandmete süsteem". Andmed pärinevad aadressiobjekte haldavatest andmekogudest.  
Ruumiline lahutusvõime
1:2000; 1:10 000
Andmete uuendamise intervall
Kord ööpäevas.
Vastavus
Spetsifikatsioon
ADS kontseptsioon. ADS spetsifikatsioon. Mõlemad dokumendid asuvad http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Aadressiandmed/Taiendavad-materjalid-p138.html
Vastavusaste
vastavuses
Kasutamise ja juurdepääsu piirang
Kasutustingimused
Avaliku juurdepääsu piirangud
Vastutavad organisatsioonid
Vastutaja roll(id)
  • haldaja - Maa-amet (Mall.Kivisalu@maaamet.ee)
Metaandmed
Metaandmete kontaktid
  • Maa-amet - inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev
04. aprill 2014
Metaandmete keel
est
Märkused
Märkused
-

 
 
 
 
_