[Maa-ameti geoportaal]  
  EST ENG
 Sisukaart  

Otsi
      
oota...

 Maa-amet
 

Haldusreformiga seotud muudatuste testimine ADS prelive baasis (X-tee testkeskkonnas)

 

Alustasime Maa-ameti poolt haldusreformi kannete testimist 20.09.2017. Testimiseks kasutatav baas on sünkroniseeritud live baasiga 03.09.2017 seisuga.

Testimise käigus tehtud muudatuste kohta toodetakse eelpool kirjeldatud väljavõtted (Haldusreformi perioodil muutunud aadressiobjektid ja Haldusreformi perioodil muutunud aadressid) PRElive ADS-i avalikku rakendusse: http://ogis.maaamet.ee/padsavalik/.

 

Viime läbi järgmised testijuhud:

  1. Anija valla liitumine (tekib uus omavalitsus koodiga 141, maakonna kood ei muutu).

Kanne tehtud 20.09.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas

  1. Paide linna liitumine (tekib uus omavalitsus koodiga 567, uues maakonnas koodiga 52). Ülejäänud muutmata KOV-id jäävad edasi Järva maakonda koodiga 51, mille kuju muutub väiksemaks. (Haldusreformi kannete tegemise perioodil kehtib ADS-is ja e-Katastris igast muutuva piiriga maakonnast kaks versiooni, kuni kõik kanded selles piirkonnas saavad tehtud.)

Kanne tehtud 21.09.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas.

  1. Hiiu valla liitumine koos külade liitmise ja küla nime muutmisega (tekib uus omavalitsus koodiga 205, maakonna kood ei muutu; küla 1769 Harju küla saab uue nime Uus-Harju küla (kood jääb samaks). 3678 Kurisu küla ja 4128 Lassi küla liidetakse, tekib uus küla 4131 nimega Lassi küla - külade muudatused ei ole reaalsed haldusreformi käigus toimuvad muudatused, vaid testkanded. (Reformi käigus on tegelikult liitumas hoopis osad Saaremaa külad, aga testime külade liitmist Hiiu maakonnas).

Haldusreformi testjuhtumisse nr 3  tuli teha veel mõned täiendused, muidu kanne ei oleks õnnestunud, sest jäävad korduvad külanimed.

5512       Nõmme küla               kood jääb samaks, nimi jääb samaks

5507       Nõmme küla               kood jääb samaks, muuta nimi kujule Uus-Nõmme küla

5515       Nõmme küla               kood jääb samaks, muuta nimi kujule Vana-Nõmme küla

7527       Selja küla                   kood jääb samaks, nimi jääb samaks

7528       Selja küla                   kood jääb samaks, muuta nimi kujule Uus-Selja küla

Kanne tehtud 25.09.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas.

  1. Märjamaa valla liitumine (tekib uus omavalitsus koodiga 503, uues maakonnas koodiga 71). Ülejäänud muutmata KOV-id jäävad edasi Rapla maakonda koodiga 70, mille kuju muutub väiksemaks. Märjamaa valla koosseisu võetakse ka Raikküla vallast 3831 - Kõrvetaguse küla, 6662 - Pühatu küla ja 6979  - Riidaku küla. Raikküla vald jääb edasi koodiga 654, aga väiksemana. (Haldusreformi kannete tegemise perioodil võib juhtuda, et kui nn vana valla külad liituvad erinevate uute valdadega ning nende uute valdade valimistulemusi kinnitatakse erineval ajal, siis teeme kanded samuti erineval ajal ja seetõttu võib nn vana vald jääda osadest küladest ilma, kuni ka teise uue valla tulemused kinnitatakse ja saab kande ära teha).

Lisaks: Märjamaa valla Vanamõisa külast - 9016 sai Uus-Vanamõisa küla, Vigala valla Vanamõisa küla - 9028 - kood jäi samaks, nimi jäi samaks

Kanne tehtud 25.09.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas.

      5. Tähtvere valla liitumisel Tartu linnaga moodustatakse haldusüksus nimega Tartu linn (tekib uus omavalitsus koodiga 793 uues maakonnas koodiga 79). Tekib linnasisene linn (Tartu linn koodiga 8151) analoogselt Paide linnaga. Ülejäänud muutmata KOV-id jäävad edasi vanasse Tartu maakonda koodiga 78, mille kuju muutub väiksemaks.

 Kanne tehtud 27.09.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas, kuid testimisel ei õnnestunud kõiki muudatusi avalikustada, st muudatuslogide avalikustamine jätkus 28.09.2017

       6. Setomaa vald ja Rõuge vald. Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla + Misso valla külade Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi ja Tserebi ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Setomaa vald (732 - Setomaa vald). Haanja valla, ülejäänud Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Rõuge vald (698 - Rõuge vald). Mõlemad uued KOV-id tekivad uues Võru maakonnas koodiga 87 (ülejäänud KOV-id jäävad vanasse Võru maakonda koodiga 86, mille kuju muutub väiksemaks).

Lisaks testime selle muudatuse käigus külade liitmist: Viro küla ja Palandõ küla liitmine, uue küla nimi on Uus-Viro küla koodiga 9984.

Setomaa ja Rõuge valla muudatus ei õnnestunud täielikult. 28.09 õnnestus e-Katastris teha vaid pool muudatust ehk Setomaa vald - enamik seonduvaid ADS-i muudatusi töödeldi 29.09 õhtul. Logid on X-tee testkeskkonnas kättesaadavad. 03.10 tegime 6. testmuudatuse lõpuni ehk moodustasime Rõuge valla. Vastavad logid on X-tee testkeskkonnas kättesaadavad. Lisaks testisime sellist erakorralist juhtu, mida tõenäoliselt ette ei tule, aga milleks katsume valmis olla, et üks liitujatest jääb n-ö liitmata. Rõuge valda jäi Varstu vald esialgu liitmata, st Varstu valla aadressid töötlesime 04.10 (tõstsime Varstu valla ka juba loodud uue Rõuge valla alla). Samaga tegime ka Antsla valla ja Urvaste valla ühinemise teel moodustatud uue haldusüksuse Antsla valla (uue koodiga 142) muudatuse.

Avastasime testimise käigus, et teise KOV-i n-ö kolivate külade aadresside töötlemine ei toimu korrektselt, kui külasid ära andev KOV jääb oma vana koodiga mingiks ajaks ellu ehk ei ole aadresside töötlemise hetkeks tühistatud. Seega tuleb juba läbitud testmuudatuste puhul arvestada, et näiteks Märjamaa valla testkande puhul jäi Raikküla vald oma vana koodiga alles (see on siis sisult olukord, kus Märjamaa vald on oma valimistulemused ära kinnitanud, aga Rapla vald, kuhu ülejäänud Raikküla läheb, veel ei ole) ning seetõttu Raikküla vallast Märjamaa valda „kolinud“ külade aadressid jäid korrektselt töötlemata. Sama ka Misso vallast Setomaa valda „kolinud“ külade aadressidega, kuna ülejäänud Misso vald jäi kehtima (uut Rõuge valda ei ole veel moodustatud).

Püüdsime vigaselt töödeldud aadresse parandada n-ö käsitsi, seega logid võivad nendes kohtades olla nüüd pisut ebaadekvaatsed ja objektidel leidub mitmeid identseid versioone.

       7.  Kohtla-Järve linn ja Narva-Jõesuu linn. Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa muudetakse kaheks külaks ja „kolitakse“ Narva-Jõesuu linna (uue KOV-i koodiga 514) alla. Lisaks liitub Narva-Jõesuu linnaga Vaivara vald. Uus Kohtla-Järve linn koodiga 321 ja uus Narva-Jõesuu linn koodiga 514 tekivad uued Ida-Viru maakonda koodiga 45. Narva-Jõesuu linna lisatakse linnasisese linnana Narva-Jõesuu linn (koodiga 5356). 

Kanne tehtud 04.10.2017 - õnnestus, logid X-tee testkeskkonnas olemas.

       8.  Kastre vald. Testime olukorda, kus Kastre vald on oma valimistulemuse kinnitanud, aga Räpina vald ei ole ehk teeme ainult uue Kastre valla koodiga 291. (Haldusreformi ajal püüame sellised muudatuskomplektid teha pigem koos, st oodata Kastre valla kandega kuni ka Räpina vald on oma valimistulemused ära kinnitanud või vastupidi, sest Meeksi vald jaguneb nende KOV-ide vahel külade kaupa, aga vaja on läbi proovida, kas ADS-is töödeldakse korrektselt ka juhul, kui see mingil põhjusel ei õnnestu). Ehk Meeksi, mis jaguneb Kastre valla ja Räpina valla vahel, jääb esialgu alles oma vana koodi ja väiksema kujuga (Järvselja ja Rõka kolitakse Kastre valda ära). Kastre vald lisatakse varem Tartu linna testkande käigus loodud uude Tartu maakonda koodiga 79 juurde (tekivad maakonna lahustükid).

Lisaks proovime Kastre valla muudatuse käigus testiks läbi:

Mäksa valla Melliste küla (koodiga 4868) nime muutmine (e-Katastris KOV muudatusega samas menetluses) Uus-Melliste külaks (kood ei muutu)

Mäksa valla Mäksa küla (koodiga 5240) ja Veskimäe küla (koodiga 9234) liita kokku (e-Katastris KOV muudatusest eraldi menetluses), uue küla nimeks Uus-Mäksa, uue koodiga 9940

Kanne tehtud 05.10.2017 - õnnestus, logid on X-teel testkeskkonnas olemas.

       9. Vana Võru maakonna (koodiga 86) sulgemine ehk tehakse ära kõik ülejäänud Võru maakonna KOV-ide muudatused: lisatakse Võru linn uue Võru maakonna (koodiga 87) alla; Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Võru vald (koodiga 917) uue Võru maakonna alla.

Sellest muudatusest õnnestus 05.10.2017 teha vaid pool ehk Võru linn uue maakonna alla „kolida“, ülejäänud KOV-ide liitmine ja vana maakonna sulgemine ei õnnestunud. Reedel (06.10) saime maakonna sulgemise probleemi lahendatud ja õnnestus lõpetada 9. testmuudatus ehk Võru maakond suleti ning Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühinemise teel moodustati uus haldusüksus Võru vald (koodiga 917) uue Võru maakonna alla - logid on X-teel olemas.

       10. Vana Järva maakonna (koodiga 51) sulgemine ehk tehakse ära kõik ülejäänud Järva maakonna KOV-ide muudatused: Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Järva vald (koodiga 255), Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus Türi vald (koodiga 834).

Kanne tehtud 11.10.2017 - õnnestus, logid on X-teel testkeskkonnas olemas.

       11. Põlva valla muudatus kahes laines ehk:

- Esmalt Põlva valla Holvandi küla ja Vanaküla lahkmejoonte muutmine, Kiisa küla ennistamine (1885  Holvandi küla, 3050  Kiisa küla, 9010  Vanaküla).

- Seejärel Põlva valla Taevaskoja, Mammaste, Himmaste ja Valgesoo küla lahkmejoonte muutmine (4769  Mammaste küla (4768 -vana), 8028  Taevaskoja küla (8027 -vana)) ja Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue haldusüksuse Põlva valla koodiga 622 lisamine Põlva maakonna alla (koodiga 64).

Haldusreformi ajal muudatust selliselt kahes laines ei tehta, st küladega seotud muudatused tehakse KOV-i ja/või maakonna muudatusega koos ehk ei muudeta esmalt aadressides küla taset ja seejärel KOV-i ja/või maakonna taset, vaid aadress muutub ainult ühe korra.

Muudatuse töötlemine ADS-is ja KNR-is jäi 13.10.2017 pooleli, st lõpetati 16.10.2017 hommikul.

       12. Saaremaa valla muudatus. Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemise teel moodustati uus haldusüksus Saaremaa vald koodiga 714. 

Saaremaa valla küladega seotud muudatused on tabelis: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/20171010_AS_muutuv_Saaremaa.xls

Kanne tehtud 16.10.2017 - õnnestus, logid on X-teel testkeskkonnas olemas.

 

Vajadusel teeme täiendavaid testkandeid.

Ülalmainitud testmuudatused on kättesaadavad X-tee v5 ja v6 testkeskkonna ADS teenustes, aga ka katastri teenustes (nt kylogi).

 

Testimisel tekkivate küsimuste korral pöörduge Keiti Pärna (keiti.parn@maaamet.ee, tel 6750766) poole.  

 
 
 
 
_