Maa-amet : Arhiiv
Planeeringu ID 2471
Vahiannuse ja Väike Annuse maaüksuste ning lähiala detailplaneering